[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Näsan blir större på den som ljuger
Av P O Lindström - Metro - 19 maj 1999

Vem kan säkert veta om en person ljuger? Ny forskning visar att det är svårare än vad man tror att avslöja en lögnare. Men det är faktiskt ännu svårare att avgöra när en person talar sanning.

Lögner är vardagsmat, enligt en studie ljuger vi minst en gång om dagen. De flesta människor tror sig ganska lätt kunna avgöra om en människa ljuger eller inte, men så är det inte. Psykologiprofessorn Paul Ekman vid School of Medicine, University of California i San Francisco, slår i en ny studie fast att det även för proffsen på området är svårt att avslöja en person som verkligen gått in för att ljuga.
- Ekman har låtit försökspersoner titta på en video där ett antal personer förhörs eller frågas ut. Trots de utfrågade lagt ut små ledtrådar som visar om han eller hon ljuger, går försökspersonerna ofta bet på uppgiften.

Lögndetektor kan ljuga

Det nedslående resultatet bekräftas av annan forskning. Psykologiprofessorn Bella DePaulo vid Virginiauniversitetet i Charlottesville har gått igenom 120 studier kring professionell användning av lögndetektorer. I bara tio av dem hade utfrågarna mer än 63 procent rätt, alltså något bättre än en ren gissning.
- Ekman har i en nyligen publicerad studie, refererad i New York Times, bara funnit två yrkeskategorier som är riktigt bra på att avslöja lögnare. Den ena är amerikanska Secret Service-agenter och den andra är kliniska psykologer. De förlitar sig inte på en enda signal, som en flackande blick eller en plötslig harkling, utan lägger märke till och tolkar flöden av verbala och andra signaler.
- Signalerna, som är olika från person till person och som drivna lögnare ofta lyckas dölja, avslöjar nästan omärkliga känslouttryck, av skuld, desperation, ilska, rädsla, oro och förlägenhet.
- Det kan även handla om ett skifte i tonläget, en felsägning eller en omotiverad paus. En avslöjande gest är när den utfrågade nästan omärkligt skakar på huvudet, fastän han eller hon svarar jakande på en fråga.

Näsan växer

Och faktiskt, tro det eller ej, vetenskapen ger skaparen av Pinocchio rätt. Näsan växer faktiskt lite grann när man ljuger, enligt en färsk forskarrapport från USA. Studien visar att näsvävnaden blodfylls och sväller när lögnen levereras. Det är hart när omöjligt att se med blotta ögat, men lögnaren avslöjar sig när han eller hon förr eller senare börjar klia sig på näsan.
- Paul Ekman betonar dock att även en oskyldig person kan uppträda nervöst och se skyldig ut.

P O LINDSTRÖM/TT


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida