[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Psykopaten finns både i fängelser och bolag
Av Ami Lönnroth - Svenska Dagbladet - 13 nov. 1999.

Han saknar överjag, han är empatistörd i den meningen att han inte förstår den skada han åsamkar omgivningen, han är mästare på att manipulera och bedra. Psykopaten finns både i fängelserna och i storföretagen.
- Nu har han upphöjts till den nya ekonomins hjälteideal. Varför föredrar man inte istället Aspergerpersonligheten? Det frågar psykiatern Olle Hollertz i ett kritiskt gensvar.

GENSVAR/PSYKOPAT

Psykopaten har upphöjts till den nya ekonomiens hjälteideal

Den charmige och opålitlige psykopaten har blivit den nya ekonomins ideal medan den mer introverta men pålitliga personlighetstypen står lågt i kurs.

"Hej! Jag läste ’Reseskildring från det nya Klondyke’ (Näringsliv Special 4 november) och fann hur Gekkogenerationen upphöjt psykopatens karaktärsdrag till ideal".
- Det skriver psykiatern Olle Hollertz i ett brev som egentligen är ett gensvar på intervjun med Gunilla Brattberg på PM den 30 oktober. Gunilla Brattberg är läkaren som efter år av missförstånd och svårigheter i förhållande till arbetsgivare och psykiatri fått diagnosen "Aspergers syndrom", en form av autism som innebär en hel del svårigheter i samspelet med omvärlden, men också styrkor. Hon har berättat om det i en självutlämnande bok, "Enastående" (kan beställas på fax 08-33 67 89).
- Och det är om detta som Olle Hollertz också vill tala i sitt brev. Man kan säga att han placerar in människor i en skala där vi har aspergianen i ena änden och psykopaten i den andra. Så här skriver han:
- "Frågan man måste ställa sig är varför de egenskaper som förknippas med personlighetstyper som Asperger inte värderas högre. I stället premieras beteenden som är associerade med Aspergerpersonlighetens motpol, nämligen psykopaten."
- Ett citat ur artikeln den 4 november som fick Olle Hollertz att reagera - den är i sin tur ett utdrag ur boken "Digital guldrush! Vilda äventyr i den nya ekonomin" av Erik Hörnfeldt och Annika Granholm:

Jan Stenbeck-idealet
"Vid mitten av 8o-talet fanns det en massa begåvade unga människor i det här landet som helt enkelt inte kunde förstå varför de skulle vara tvungna att välja mellan en väg som innebar hårda uppoffringar, men som skulle ge rikedom och inflytande i slutänden och en annan väg som innebar roliga, utvecklande och stimulerande arbeten. De ville ha båda delarna. De såg Wall Street, de såg sig omkring och upptäckte att det faktiskt fanns en livs levande Gordon Gekko här i landet - Jan Stenbeck. Stenbeck hade samma breda hängslen, samma bakåtkammade hår, samma stiliga hustru i en stilig villa på Long Island. Dessutom älskade han att säga saker som just - "Vill du ha en riktig vän, köp en hund" - och han förbrukade vd:ar i samma takt som vi andra byter underkläder." (Gordon Gekko är hjälten i filmen Wall Street, red:s anm.)
- Olle Hollertz : "Psykopaten är den sociala akrobatikens lysande soloartist, oöverträffad manipulatör, men utan kontakt med samhällets hedersbegrepp.
-Aspergerpersonligheten däremot är obrottsligt lojal mot sina ideal och väljer hellre att gå sina egna vägar än att anpassa sig."

Ytterligheterna behövs
Han menar för sin del att båda ytterlighetsvarianterna, aspergianen och psykopaten, behövs för samhällets och näringslivets utveckling, "kanske främst därför att båda är gränsöverskridare".
- Psykopaten, skriver han, är "en extrovert erövrare av nya marknader, Aspergerindividen en introvert produktutvecklare som lämnar företagets konkurrenter på efterkälken."
- Olle Hollertz svarar på PM-redaktörens förfrågan kan vara svårt att namnge renodlade psykopater, men "det är inte svårt att hitta personer med psykopatoida drag i sin omgivning. De förekommer inte sällan i näringslivet, där det ibland är svårt att skilja ett finansgeni från en storspelare."
- Han rekommenderar den som vill möta en fullfjädrad psykopat att läsa "En perfekt spion" av John le Carré: "Hans fadersporträtt, Rick, i den boken är den mest fullödiga beskrivning av en psykopat som jag känner till i litteraturen".
- Hollertz fortsätter: "Redan gamle Platon funderade över hur den gode ledaren åstadkommer balans mellan olika karaktärer, modiga och besinningsfulla, vilka han ansåg nödvändiga för att det skulle stå väl till i en stat. Detta kallar Platon den kungliga vävkonsten, en antik variant av management, som håller än idag.
- Kanske är det så att såväl staters som företags fortlevnad hänger på hur väl man lyckas förena dessa motsatta karaktärer. Det kristna Europa hade sin geniala lösning på denna motsättning; Aspergerindividernas begåvning togs tillvara i klostren, medan psykopaterna sändes ut i världen på korståg och upptäcktsresor. Den kristna tron utgjorde kittet eller varpen som förhindrade att samhället fragmenterades eller kantrade."
- Så långt Olle Hollertz intressanta funderingar.

Sjukdom eller inte?
Ytterligare en fråga som aktualiserats av artikeln om Gunilla Brattberg: Är Aspergers syndrom en sjukdom? Nej, menar Henning Beier, överläkare och specialist i psykiatri. "Autism är inte en sjukdom, det är ett handikapp. det är så helt otroligt viktigt, därför att det är här nyckeln till den korrekta rehabiliteringen ligger"
- Asperger som är en variant av autism, är med andra ord något som en människa måste lära sig leva med. Det kan inte behandlas bort och innebär, som vi kunnat konstatera, både styrkor och svagheter.
- Eller som Gunilla Brattberg sade när jag intervjuade henne:
-Föds man utan ben så är det ingen som föreställer sig att man kan få dem att växa ut. Likadant är det med det funktionshinder som kallas Aspergers syndrom.
- Till slut en adress dit människor kan vända sig med frågor om Asperger - vi har fått många brev och samtal från människor som vill veta mer:
Asperger Center, Ringvägen 52, E-huset, 118 83 Stockholm, tel 08 - 690 60 00. Detta center som vänder sig till vuxna (över i 8 år) ingår i Stockholms läns landstings omsorgsverksamhet. Det har funnits sedan 1998 och ger råd, stöd och utbildning. Chef är specialpedagogen Katarina Englén.

Ami Lönnroth
08-135214
ami.lonnroth@svd.se

 


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida