[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ränteskruvade leasingavtal
Av Lennart Strand - Onexone AB, 3 nov. 1999

Gårdagens mediaanstormning mot leasingbolagens ränteskruvning kan säkert inte ha undgått någon i detta land, som tittar på TV.

Sedan lång tid har jag bett att Finansinspektionen skall kritisera de finansbolag, som i sina standardavtal har en ensidig rätt att välja att tvist löses genom skiljemän mot kundernas vilja. Denna klausul utnyttjas av finansbolagen så att vissa typer av ärenden inte ens kan få bli prövade i domstol.

Skiljenämnder kan kosta miljonbelopp varför företagaren i stället för att få ärendet prövat i domstol tvingas bita i det sura äpplet. Det går i praktiken inte att ta ett ärende krav om 200 000 kronor för avgörande i skiljenämnd. Skiljeprocessen mellan Riksbyggen och GE Capital Equipment Finance AB kostade miljontals kronor.

Ett mindre företag har i detta sammanhang ingen chans mot GE Capital Equipment Finance AB.

Vi har c:a 50 organisationer som alla har detta problem - bl a kommuner och landsting.

Kritsera - i dag - de finansbolag som utnyttjar den ensida rätten att välja skiljenämnd mot kundernas vilja!

Lennart Strand
Onexeno AB
Falsterbo
Tfn 040-45 78 00

 


Beträffande leasingkontroll - kartell?
Av Lennart Strand - Onexeno AB, 2 nov. 1999

TV4 anger på sin hemsida:

Sedan slutet av 1980-talet har finansinstitut och banker mer eller mindre konsekvent överdebiterat räntan.

Denna kväll har samtliga nyhetsprogram tagit upp Nordbankens ränteskruvningen.

Men, det är en annan sak som jag frapperas av. Finansbolagen har till synes en gemensam strategi för hur man skall motarbeta leasingkontrollanter eller sk räntejägare som Nordbanken menar att företeelsen skall benämnas.

Den gemensamma strategin är konstant förhalning samt nyttjande av alla former av ovidkommande trams.

Jag har nyligen gjort upp med Nordbanken avseende ½ miljon kronor, som man överdebiterat Försäkringskassan. Om banken tillskansat sig pengar från statens organisationer är utsikterna små att banken skall undkomma varför man återbetalar pengarna. Banken drog ut nästan ett år på ett enskilt kontrakt innan man återbetalade till Försäkringskassan.

När det gäller små företag och t ex en enskild grävmaskinist så vägrar man att betala tillbaka.

På samma sätt har GE Capital Equipment Finance AB också antagit en strategi av förhalning.

På samma sätt har också SEB Finans också antagit en strategi av förhalning.

Nu är frågan. Har parterna gjort upp i kartell hur leasingkontrollanter skall stoppas?

Med vänliga hälsningar

Onexeno AB /Lennart Strand

 

 


Begäran om bekräftelse

Av TV inslag tisdagen den 2 november 1999 kan man som leasingkontrollant inte dra annan slutsats än att bankerna i kartell gjort upp om att motarbeta leasingkontrollanter eller sk "räntejägare".

Påstående om att en kartellbildning skulle vara för handen är helt fel. Några överläggningar i detta avseende, samtal eller diskussioner - helt eller delvis - i syfte att utbyta erfarenheter eller i syfte att begränsa sk räntejägare eller kunders krav på återbetalning av överdebiteringar har inte förekommit:

Detta intygas på heder och samvete:

Stockholm 1999-....

...............................

S...... K......./ Nordbanken Finans


Stockholm 1999-....

...............................

L..... S...../GE Capital Equipment Finance ABTack besöket och välkommen åter!
Hemsida