[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nonsens Nordbanken Finans!
Av Lennart Strand - Dagens Industri - 8 dec. 1999

Nordbanken Finans VD Stefan Källström svarar den 1/12 på kritiken för ränte-skruvning från Företagarna och Maskinentreprenörerna den 12/11 och uppger att Nordbanken "betalar ut full kompensation, det vill säga 100 procent." Efter att jag under många år haft omfattande dialoger med Nordbanken kan jag konstatera att sådana uttalanden - som vanligt - bara är rent nonsens.
- Och det är nonsens att ens antyda att Nordbanken hanterar frågeställningarna snabbt. Enkla ärenden om till exempel ett enda avtal med tio stycken årsvisa betalningar tar nästan ett år.
Detta är fallet avseende en ränteskruvning som drabbat Försäkringskassan i Blekinge och där underlagen är offentliga. Det är sant att Nordbanken i det aktuella ärendet har lämnat allehanda redovisningar - dock efter månader av inledande korrespondens och ovidkommande undanflykter.
- Det gick så långt att jag sände en av bolagets fakturor till Stefan Källström och samtliga i styrelsen och bad om vidimering av de egna fakturorna. Hela styrelsen inklusive Stefan Källström vägrade att på heder och samvete intyga att Nordbanken ställt ut riktiga fakturor.
När Nordbanken till slut under galgen tvingades till uppgörelse, återsänder Nordbanken bara 482 192 kronor i stället för begärda 813 330 kronor.
- Det i sammanhanget mest graverande är rättsäkerheten. När Nordbanken lurat Försäkringskassan - staten - på åtminstone en halv miljon kronor, betalar Nordbanken tillbaka så mycket att kunden inte finner det meningsfullt att processa. Men entreprenörer, grävmaskinister och mekaniska verkstäder får kämpa mot Goliat till sista kronan.

Lennart Strand
Leasingkonsult
Onexeno AB, Falsterbo

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida