[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

PRV varken hotar eller beslagtar
Av Gun Hellsvik - Sundsvalls Tidning - 29 februari 2004

Mats Lönnerblad (ML) ställer i ett debattinlägg den 27/2 ett antal frågor till mig. Eftersom frågorna bygger på rena missuppfattningar hos Mats Lönnerblad är det inte meningsfullt att besvara dem. Däremot vill jag gärna undanröja missuppfattningarna.

Låt mig börja med att klargöra att PRV är en registreringsmyndighet och inte en tillsynsmyndighet. Vi ska enligt lag kunna lämna information om svenska företag och grunda detta på våra registerutdrag. Denna information ska lämnas till såväl privata som offentliga organ.

Av ML:s inlägg ges intrycket att PRV beslagtar bokföring hos företag. Detta är taget ur luften. PRV får inte göra beslag och gör därför naturligtvis inte heller detta. Det innebär att vi inte heller, som ML påstår, behåller handlingarna så länge som möjligt. Vi har helt enkelt inga beslagtagna handlingar att behålla.

ML skriver vidare att han känner till ett fall där ett företag på vissa grunder blivit försatt i konkurs av PRV. PRV vare sig hotar med eller sätter
företag i konkurs. Tingsrätten är den myndighet som beslutar om konkurs.

Vad gäller kravet på ingivande av årsredovisningar och förseningsavgifter, så är det korrekt att PRV enligt särskilda lagbestämmelser påför
förseningsavgift på de aktiebolag som inte hela sju månader efter
räkenskapsårets utgång inkommit till PRV med sina räkenskapshandlingar.

Obetalade förseningsavgifter som kronofogdemyndigheten inte lyckas driva in kan innebära att bolaget försätts i konkurs av tingsrätten. När bokföringsmaterial tagits i beslag har företagaren vanligtvis tillgång till materialet hos Ekobrottsmyndigheten, polisen eller Skatteverket. Det är alltså inte omöjligt för företagaren att kunna arbeta fram årsredovisningen.

I vissa fall har emellertid företagaren inte denna möjlighet. Om företagaren då visar intyg på att det varit omöjligt att få tillgång till beslagtagna handlingar så omprövar PRV förseningsavgifterna och PRV sätter inte heller ett sådant bolag i tvångslikvidation.

Det kan lämpligen också nämnas att PRV:s arbete med att få in räkenskapshandlingar i tid är en i lag ålagd skyldighet och bankerna har ingen roll i detta.

Gun Hellsvik
Generaldirektör
PRV


Sundsvalls Tidning

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida