[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Banken grundlurade storföretag
Av Mats Lönnerblad - Göteborgs Posten - 20 september 1997

Det är en gåta att en bank kan tillåtas sälja företagscertifikat i ett bolag som är konkursmässigt

Nordbanken kan tvingas betala det största skadestånd som någonsin betalats i Sverige, över en miljard kronor plus ränta, för att Gotabanken sålde företagscertifikat men undvek att berätta om riskerna och sin egen obeståndssituation, skriver Mats Lönnerblad.

När bankerna var på obestånd var det inte bara småföretagen och låntagarna som blev lidande. Även Sveriges största placerare, där bland annat Volvo ingår, blev grundlurade av Gota-gruppens moderbolag, Gota AB. Vad som finns kvar av Gota-gruppen ingår numera i Nordbanken.
I ett sista desperat försök att rädda Gota-gruppen undan konkurs, sålde moderbolaget Gota AB 1991 ut företagscertifikat för över en miljard kronor till utvalda placerare. Men denna "konstgjorda andning" räckte inte för att rädda Gota AB. Redan den 30 september 1992 försattes Gota AB i konkurs och mer än 150 placerare fick se sina "säkra" placeringar i Gotacertifikat gå upp i rök!
Den intressanta frågan som då infinner sig är när bankernas obeståndssituation uppstod. När det gäller denna viktiga ståndpunkt torde det i dag var klarlagt att obeståndssituationen för de svenska bankerna infann sig redan 1988-89 och blev akut per den 1 februari 1990.
Det var vid denna tidpunkt, när ingen av de svenska bankerna kunde uppfylla sin utlovade kapitaltäckningsgrad som de egentligen blev skyldiga att begära sig själva i konkurs, vilket aldrig skedde. I Gota AB:s fall borde därför aldrig bolaget, i den konkurssituation man befann sig i, ha tillåtits att sälja några företagscertifikat över huvud taget och tidigare inlämnade årsredovisningar, måste därför också betraktas som grovt vilseledande.
Finanskrisen i Sverige uppstod helt enkelt genom att man bortsett ifrån att anpassa sig till kommande kapitaltäckningsvillkor. Troligtvis erhöll inte placerarna i Gotacertifikat någon som helst information om kapitaltäckningens inverkan och den risk som automatiskt uppstår genom att köpa Gotacertifikat.

Vanligt aktiebolag
Vid tidpunkten för sin obeståndssituation hade Gota-gruppen en helt annan struktur som sin utgångspunkt än övriga banker. Moderbolaget i Gota-gruppen var inte ett bankaktiebolag, utan ett vanligt aktiebolag. Bankrörelsen fanns som dotterbolag och övriga finansiella rörelser som systerbolag till bankaktiebolaget. Det var detta som lurade placerarna när Gota behövde pengar för att skydda sig för bristen i boet, som vid konkurstillfället visade sig vara betydligt större än någon kunnat ana.
Bristen i boet i Gota AB var vid konkurstillfället 3 339 651 355: 53 kronor.
De som blev lurade av Gota var inte bara Volvo. Sveriges övriga största placerare blev också dragna vid näsan. Nordbankens, då Gota Bankens placeringsrådgivare försäkrade att placering i certifikat i Gota AB var lika säkert som placering i bank. Och som vi nu vet med facit i hand var vare sig placering i bank eller i företagscertifikat, vid denna tidpunkt, inte någon säker placering alls.

Hovrättsdom om återbetalning
Men det är först nu vi kan se de fulla konsekvenserna av bankens agerande. Nordbanken har av tingsrätt och hovrätt nyligen dömts att betala tillbaka 15 miljoner kronor till FABS, ett litet fastighetsbolag i Alingsås som i samband med en rentingaffär fick pengar "över" och som man därför kortsiktigt ville placera i Gotacertifikat.
Placeringen i Gotacertifikat visade sig snart vara förödande. Bara ett halvår efter placeringen försattes Gota AB i konkurs och det lilla fastighetsbolaget förlorade hela sin placering, som man nu vunnit tillbaka med råge i domstol. Summan på totalt 15 miljoner kronor har förräntats och beloppet är nu uppe i över 23 miljoner kronor.
Men Nordbanken har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD) så ännu har vi inte sett slutet på historien. Men vinner FABS i HD, tvingas nu Nordbanken att totalt utbetala det största skadestånd som någonsin betalats i Sverige, över en miljard kronor plus ränta i skadestånd blir i så fall slutsumman, för bankens försäljning av företagscertifikat, där man både undvek att berätta om riskerna och sin egen obeståndssituation.
Och HD vill därför ha god tid på sig för att fundera kring frågan om prövningstillstånd. Det lär nu dröja minst ett år innan prövningstillstånd meddelas. Till saken hör att det är inte bara storplacerare som Volvo och andra professionella aktörer som blivit lurade. Förutom FABS hör lilla Bjuv och Örebro kommun till de drabbade.
Statliga Nordbanken som nu har ansvaret för Gota efter fusionen lär förvänta sig många stämningar efter hovrättens utslag, som n på laxen. Och ovanpå detta har Nordbanken hittills, bara i Stockholms tingsrätt, tvingats besvara mer än 1 500 stämningar från arga småsparare och företagskunder som fått sina krediter uppsagda från banken i samband med den av banken självförvållande finanskrisen.
För Volvo och andra placerare som ännu inte fått upprättelse är det därför viktigt att den juristnämnd som bildades för att utreda härvan kring Gota AB:s försäljning av Gotacertifikat nu öppet redovisar sina resultat i pressen och vilka utbetalningar man rekommenderat. Med utgångspunkt från denna utredning bör Nordbanken också öppet redovisa i pressen vilka skadestånd man redan betalat ut, och i vilka fall man redan träffat uppgörelse i godo.

Hur kunde banken få tillstånd?
Att en oberoende kommission nu också får granska bankernas övriga agerande i samband med bankkrisen, samt brist på kapitaltäckningsgrad, ser jag nu också som en absolut nödvändighet. Kapitaltäckningsgraden som måste uppfyllas kände bankerna till redan 1988. Och det är därför en gåta hur en bank kan tillåtas sälja företagscertifikat i ett bolag som är konkursmässigt.
Konkursmässigheten vid denna tidpunkt är ju lätt att fastställa, genom att på nytt låta oberoende värderare se över bolagets tillgångar, utomstående skulder och fordringar i samband med utförsäljningen av aktierna i Gota. Värderingen kommer då att utvisa att kursen var "riggad" i samband med försäljningen, vilket är straffbart. Försäljningen av aktierna i banken borde därför aldrig ägt rum.
Att rigga (felaktigt uppvärdera aktierna) kursen i ett bolag betraktas utomlands som ett mycket allvarligt brott som i regel medför långa fängelsestraff. I Sverige går det bra att tillämpa denna metod, för att sedan framstå som finansiell "hjälte".
Ägarna och ledningen i Gota-gruppen lyckades med sin bedrift i flera omgångar. Först genom att sälja aktierna i Gota-gruppen till överpris och sedan genom att bl a sälja företagscertifikat i moderbolaget till bl a Volvo (för 100 miljoner kronor) för att rädda en företagsgrupp som vid bägge tillfällena var på obestånd. I egenskap av såväl företagare som skribent har jag därför svårt att förstå varför ingen av aktörerna blivit straffad.
I Sverige straffas i stället de som blivit bedragna och förlorat hela sitt kapital medan de verkliga skurkarna, av någon mystisk anledning, fortfarande går fria. Facit till varför det gick som det gick finns ju redan och det måste därför också vara dags för Nordbanken att ta sitt ansvar genom att träffa uppgörelse i godo och betala ut skadestånd till dem som drabbats.

Statliga pengarna har använts fel
De ofantliga penningsummor som redan betalats till Nordbanken via staten var ju också avsedda till att återställa allmänhetens förtroende för bankerna. Pengarna har helt enkelt använts på fel sätt och därför har i stället misstroendet mot bankerna hela tiden ökat!
I stället för att betala ut skadestånd till drabbade bankkunder har redan 5 miljarder betalats tillbaka till staten, 100 miljoner kronor spenderades bara under senaste året på reklam och resten av pengarna har använts i rörelsen till att försörja halva svenska advokatkåren, för att i stället den vägen krossa allt motstånd mot Nordbanken.
Var det därför staten betalade ut pengarna till Nordbanken finns all anledning i världen för den stora aktieägaren staten och de mindre aktieägarna i banken att börja bekymra sig för Nordbankens framtid. Trots duktiga advokater som försöker intyga Gota-gruppens och Nordbankens tidigare solvens är det ingen som tror bankerna och ingen av de större processerna är därför avslutade.
Med anledning av alla pågående processer som följd av Gota- och Nordbankens agerande före, under och efter finanskrisen finns därför all anledning att offentligt varna alla, både stora och små aktieägare, för vad som nu kan komma att hända. Och genom att följa Volvos rättegång mot Nordbanken i Stockholms tingsrätt senare under hösten kommer vi också att få veta domstolens inställning till bankkrisen i Sverige och aktörernas ansvar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida