[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordea betalar skadestånd för olaglig uppgift
Av Hans Göran Björk - Tidningen Världen i dag - 11 november 2004

Nordea har i en förlikande dom i Stockholms Tingsrätt, betalat skadestånd på 25 000 kronor till en företagare i Stockholm, för uppgifter som spridits i en omstridd informationspärm om bankkunder.

Den omstridda pärmen med känsliga uppgifter om företagare, uppmärksammades första gången i slutet av 1990-talet i Dagens Nyheter. Banken ville inte kännas vid uppgifterna och inte heller någon annan bank eller kreditupplysningsföretag.

Men att pärmen, som Världen idag Näringsliv har tagit del av, existerar finns ingen tvekan om. I den finns uppgifter om ett par tusen företagare. Några med brottsligt förflutet, andra med affärer som banker ansett inte ska få krediter av en eller annan anledning. I pärmen finns skrivna omdömen om personer i stil med ”lite mjuk i huvudet efter trafikolycka”, ”gangster”, ”oseriös”, ”synnerligen stor omoral” etcetera.

Mats Lönnerblad, ordförande i Bankrättsföreningen, en organisation med missnöjda bankkunder från 1990-talets finanskris, förekom själv i pärmen och stämde Nordea på 50 000 kronor i skadestånd. Mats Lönnerblad framhöll i stämningsansökan att det är Nordea som framställt det olagliga registret med omdömen om folk, alternativt har bidragit till att sprida sekretessbelagda uppgifter till den person som sammanställt registret.

Banken nekade ihärdigt till att de känt till registrets existens och att det skulle ha upprättats i bankens regi.

Men när huvudförhandlingen satte igång och vittnen kallats till rättegången, erbjöd sig Nordea en förlikning innebärande att Lönnerblads skuld till banken från tidigare processer, avskrevs helt och fullt, samt att han erbjöds hälften av det yrkade skadeståndet, 25 000 kronor. Därmed undveks process om det omdiskuterade registret.

Nästa vecka i Världen idag Näringsliv: Flera oskyldiga kristna företagare med i Nordeas olagliga register.

Hans - Göran Björk


Tidningen Världen i dag

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida