[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tilltron till Internet?
Debattinlägg Alf Susaeg

Internet är en välsignelse. Den saken är klar. Inte bara för alla som söker snabba och effektiva kommunikationer eller direktaccess till "världens största bibliotek".

Glädjen är nog störst hos människor som har ett angeläget budskap men som av olika anledningar inte får eller kan komma till tals via traditionella press- och etermedia. Alla är ju inte lika intresserade av att alla budskap sprids offentligt. Men bortsett från Kinas inställning till Internet och även sk demokratiska staters försök att inskränka och censurera, är Internet dagens enda verkligt demokratiska massmedia. På ont och gott. Mest på gott förstås.

Till det negativa hör användningen av Internet för oetiska och kriminella syften. Men även att enskilda budskap drunknar i den ofantliga informationsmängden. På Internet kan man verkligen tala om att inte se skogen för alla trän.

På sikt är nog ändå uppluckrad trovärdighet p g a allt skräp som sprids över Nätet det avgörande för framtiden. Kritisk granskning av enskilda budskap är viktig i alla sammanhang och förmodligen en ödesfråga för Internet.

Det är ju lätt att lägga ut en hemsida och påstå vad som helst. Och något annat att visa och bevisa. Internet ger även mindre nogräknade möjligheter att manipulera och förvränga verkligheten. Tillit och tilltro är därför de begrepp som förmodligen kommer att avgöra Internets framtid.

För att förhindra massflykt från Nätet och i slutänden en förtroendekollaps är det viktigt att så många som möjligt vänjer sig vid - och sprider budskapet om - kritisk granskning. Att jämföra ord och påståenden med sak och verklighet. Att ställa Ordet mot själva Saken.

Inte alltid lätt. Men sannolikt nödvändigt.

Ett förslag. Eftersom det finns konsumentupplysnings - och märksystem av alla slag i alla andra sammanhang kan en idé vara att skapa en "RateOfTrust" för hemsidor. För 'enkelhets' skull i form av en SomewhereRegistratedWarranty.

Den som hittar en betydande felaktighet med eller i innehållet i en "Tillitsgaranterad" sida kan per mail vända sig till "registratorn" som vidarebefordar anmärkningen till sidinnehavaren, som ges tillfälle att bemöta och/eller rätta felet. Om så ej sker inom X tid sätter registratorn "den centralt utfärdade garantisymbolen på röd blink". Information på hemsidor utan garantimärke kan man var lite extra försiktig med. Hemsidor med blinkande märken likaså.

Helt vansinnigt kanske? Eller i vart fall byråkratisk galenskap? Det finns naturligtvis problem eftersom "någon" måste sköta det hela. Någon som går att lita på och känna förtroende för. Och så var vi tillbaka till gå.

Men alla som värdesätter Nätets positiva sidor kan ju hjälpas åt och grunna vidare.

Det bör vara värt en hel del tankemöda att förhindra eller motverka ett förtroendehaveri på Internet, eller hur?

Alf Susaeg


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida