[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]
"De stal mitt företag"

TV City
2001-08-20 kl 20.00

tvcity4.jpg (26653 byte)Reportage av Åke Askesten och Eivor Karlsson för TV City om entreprenören Börje Ramsbro, som blev bestulen på sitt livsverk den 3 december 1993.

Åke Askensten
Den här typen av texter, hör förvisso inte till vanligheterna ovanför en garageport. tvcity16.jpg (9317 byte)Och inne i garaget finns också något i Sverige ovanligt, en röd (brun) Rolls Royce av klassigt snitt. Och lite längre in i huset finns en  klart ovanlig person, nämligen företagaren och bankmotståndaren Börje Ramsbro.
   Börje Ramsbro startade och drev under många år företag System 3R, som utvecklades till en koncern med omkring 300 anställda. Man gjorde maskiner för tillverkningsindustrin. Men 1990 blev det problem just med en patenttvist dels med kapital. Han tvingades att sälja företaget för 1 krona. Detta kallar Börje Ramsbro för stöld. Ramsbro gav inte upp. Han kritiserade och namngav inblandade personer på en hemsida. För detta hamnade han så småningom i Högsta Domstolen. Senast har han stämt NN Banken 1 för bankens agerande när han blev av med sitt företag. Och nu skall vi träffa Börje Ramsbro.

tvcity10.jpg (17219 byte)Vi sitter i Bromma hos Börje Ramsbro, som så småningom blev kändis på olika sätt. Han gjorde en lysande karriär som egen företagare och sedan fick han problem med bankerna och sedan hamnade han i Högsta domstolen där han segrade. Men även Börje Ramsbro segrade i HD så fortsätter han sin kamp och numera kämpar han inte bara för sig själv utan också för yttrandefriheten och demokrati och det är de som det här programmet till stora delar skall handla om. Då kan Du berätta hur Ditt  företaget  egentligen kom till.

Börje Ramsbro
Jag startade mitt företag 1967 på grund av att jag blev arbetslös, för att jag var tvcity8.jpg (27720 byte)uppriktig mot  min arbetsgivare. Då blev jag ombedd att säga upp mig själv eller skulle jag bli uppsagd. Då tackade jag och gick. Jag begärde ingen ersättning utan jag gick hem och startade mitt företag. Det var inte bara det utan min hustru hade  vid samma tidpunkt genomgått en hjärnoperation. Hon hade varit anställd hos Anders Wall som sekreterare, så jag hade en kvalificerad sekreterare när hon kom tillbaka och blev i princip återställd.
    Vi startade vårt företag inom området produktionsteknik där jag mycket snabbt fann att det saknades mängder av hjälputrustningar för att använda modern produktionsteknik i avancerade verktygsmaskiner. Detta resulterade så småningom att vi specialiserades på ett område som hette gnistbearbetning. Men det området var väldigt lite i Sverige så att vi fick snabbt åka ut i världen och sälja våra produkter.

Åke Askensten
Hur många var ni när ni var som störst?

Börje Ramsbro
När jag lämnade företaget var vi ca 280 anställda, omsatte ca 284 miljoner.

Åke Askensten
Problemen dom började på allvar 1989 med en patenttvist, som System 3R hade med ett schweitzisk företag. Ramsbro och hans företag förlorade den tvisten, något som negativt  påverkade koncernen på olika sätt.

Börje Ramsbro
Det resulterade i att vi fick sätta igång med neddragningar. Och neddragningar kostar mer än att att bygga ett företag. Att låta 50 medarbetare gå det svider både i själen och i plånboken. Men det blev resultatet av det och vi drabbades av företagets första förlustår sedan starten 1967. De hade vi 1990 och 1991.
   Slutet 1991 begärde NN Banken 1 att den ville förstärka styrelsen och det hade jag inget emot.  Om dom kunde var bättre ledare och förstärka företaget skulle jag bara vara tacksam. Den personen som kom in han fick uppdraget att hjälpa mig att upprätta budget. Han var nämligen arbetande styrelsemedlem. Han upprättade en budget som visade att företaget hade vänt och visade ett budgeterat resultat på 16 mkr. det året, alltså 1992. Men det innebar att vi skulle göra ytterligare tvcity7.jpg (30168 byte)upplåning. Och då vände vi oss till vår huvudbank. Vi hade ett möte med bankerna den 10 april 1992. En av bankerna bekräftade vårt möte och säger så här - att man med glädje lånar ut 17 mkr till - men då skulle han som var styrelsemedlem vara VD i företaget och sedan ville de de ha ytterligare en person som skulle vara styrelseordförande. Jag hade heller inget emot det efter 25 år hade jag fått nog att jobba med det dagliga. Vad som hände här var att banken kom in med en person, som hette Kjell Brändström, och han lovade att göra sitt, men tyvärr samarbetet sprack totalt.

Åke Askensten
Han kom från en av bankerna alltså?

Börje Ramsbro
Kjell Brändström var utsedd av dåvarande Erik Åsbrink som satt som ordförande i NN Banken 1, som hade kollapsat. Kjell Brändström blev ombedd att gå in som regeringens representant i NN Banken 1s styrelse. Jag visste inte om att det var så illa ställt med banken. Det var samma sak med företagets andra bank, som var vid tillfället också likvidationspliktig.

Åke Askensten
Hade Du lån också hos NN Banken 2 då?

Börje Ramsbro
Ja då, jag hade lån, jag mycket lån men vi skötte våra betalningar av räntor. Vi hade inga sådan problem. men vi hade naturligtvis ansträngd likviditet. Men so what? Det har alla när man utvecklas snabbt och bygger upp världsföretag.

Åke Askensten
I det här läget ägde Du då den här koncernen helt kan man säga?

Börje Ramsbro
Jag ägde alltså moderbolaget System 3R Holding AB, som ägde 91% av System 3R International AB som var det operativa bolaget. Som i sin tur hade åtta marknadsbolag och två produktionsbolag.

Åke Askensten
Ändå hävdar Du ute på Internet att de här bankerna ändå sålde Ditt företag bakom ryggen på Dig. Men hur kan sälja ett företag utan att ägaren vet vet om det?

Börje Ramsbro
Nej det kan man inte göra men det var det dom gjorde. Jag hade en överenskommelse med bankerna att jag skulle ta in delägare för att förstärka det egna kapitalet . Jag hittade två parter, en privatperson och ett venture capital- företag, som hette Företagskapital. Och dom erbjöd jag de mycket generösa villkoren att vardera förvärva 1/3 mot att vardera tillförde10 mkr i nytt kapital. Samtidigt skulle Holding reducera ägandet i det operativa bolaget till 1/3. Jag skulle äga Holding till 100%. Och Holding skulle alltså äga 1/3 av det operativa bolaget. Och Holding ägde samtliga patent och varumärken och immateriella rättigheter, vilka enligt uppgörelsen skulle ingå i det operativa bolaget. Det var den uppgörelse vi hade träffat.

Åke Askensten
Hade ni papper om det?

Börje Ramsbro
Nej det hade vi inte. Det var på så tidigt stadie. Men det finns idag dokument som bekräftar uppgörelsen. Muntligt gäller lika mycket som skriftligt. För normala människor.

Åke Askensten
Ja just det.

Börje Ramsbro
Men inte för klippare och banker. Där gäller ingenting utan de har råd att anlita advokater och sedan blir det precise vad som helst av det här.

Åke Askensten
Ja och dom lyckades då sälja företaget och sedan fick du förmånen att få 1 krona.

Börje Ramsbro
Ja, jag fick alltså ingenting veta utan det skedde förhandlingar bakom ryggen. Båda bankerna tog ett hemligt beslut den 16 november att sälja företaget

Åke Askensten
Nittonhundra?

Börje Ramsbro
1993. Sälja företaget till dessa två intressenter, som jag hade värvat och som jag hade givet all information om företaget.

Åke Askensten
Dom hade inte tagit panten i anspråk. Men hur kunde dom då ? Hot dom med att göra det då?

Börje Ramsbro
NN Banken 1 hade inte förlängt ett lån till Holding på 25 mkr. Det var ett taktiskt beslut som togs den 14 september 93. Sedan gör man ingenting. Utan rent taktiskt så skall man slå till vid lämpligt tillfälle. Holding misskötte inte sina betalningar. Holding hade garanterade intäkter av royalty, som skulle täcka räntor och avgifter till banken på ca 4 miljoner om året. Det här var rent taktiskt allting. Det är en ren stöld. Organiserad företagsstöld.

Åke Askensten
Du hade egentligen helt enkelt ingen chans genom att dom inte förlängde lånet där?

Börje Ramsbro
Jo jag hade andra intressenter men de fick inte möjlighet att träffa bankerna eller för några diskussioner utan dom hade bestämt sig att sälja det till dom här parterna. Och det var också så här att den ena parten, Företagskapital, hade både Sparbanken, Andra Banken och staten som intressenter i bolaget. Så det här är en lustig situation. Kompisarna borstade varandra på ryggen.

Åke Askensten
Och då sålde du detta och blev naturligtvis våldsamt förbannad, på ren svenska.

Börje Ramsbro
Jag har aldrig sålt, dom har stulet det.

Åke Askensten
Ja ja, Du tog emot den där kronan.

Börje Ramsbro
Ja de var så generösa så de av misstag skickade två kronor. NN Banken 1 skickade  en krona uppklistrad på sitt brevpapper. Det var min ersättning efter 25 års arbete, tusentals manår i sysselsättning, miljarder i exportintäkter, hundratal miljoner i intäkter för samhället i form av skatter och social avgifter. För det får jag en krona. Och vi har den statliga banken inblandad i detta.

Åke Askensten
Ja. Och nyligen har företaget sålts till ett schweitziskt förtag för drygt 300 miljoner har jag förstått.

Börje Ramsbro
Ja det har sålt till en kund, ett internationellt företag, för över 300 miljoner.

Åke Askensten
Ok om vi backar, så har Du sålt företaget, men du var väldigt missnöjd i det läget med då till en börja med NN Banken 1 och där blev det då till sist en förlikning.

Börje Ramsbro
Jag skall säga, för det första så viste jag inte hur affären hade gått till. Jag fick ett avtal, som skickade över via fax. En fredagskväll, klockan ca 16.30 och skrev jag inte på det så skulle holdingbolaget försats i konkurs på måndagen.  Konkursförhandlingar var utsatta till kl 15.15 den 6 december 1993. Alltså det innebar att jag hade helgen på mig att finna andra lösningar. Även om jag hade det så fanns det ingen möjlighet att göra det. Utan dom hade bestämt sig att ta företaget ifrån mig.

Åke Askensten
I alla fall det blev en förlikning med NN Banken 1.

Börje Ramsbro
Ja det blev det förra året. Jag skall säga att till NN Bankens 1s fördel, dom visade en mänsklig attityd. Man kunde föra en dialog med deras internjurist och även med deras ombud. Så småningom kom vi fram till, jag hade stämt dom, men att en förlikning var den lämpligaste lösningen för att komma ifrån det här.

Åke Askensten
Du är inte nöjd med det utan nu har Du alltså stämt företagets andra banken NN Banken 2. 

Börje Ramsbro
Det har visat sig att efter ett stort antal editioner, så har jag kommit fram till att bevismaterialet avslöjar att det är NN Banken 2 som egentligen är orsaken till alltihop. Det finns nämligen flera dokument, som kommit fram. Och nu senast med det svaromålet som NN Banken 2 har skickat in, så visar det sig att där finns ett brev från en handläggare i NN Banken 2 till VD för NN Banken 1. Ett brev som innehåller en mängd falska uppgifter och rent förtal av mig. Och det har legat till grund för de beslut som båda bankerna sedan har tagit.

Åke Askensten
Efter att de problemen hade börjat använde Du Dig av Internet och där Du bildade Bankrättsföreningen bl.a. och Du har då drivet en ganska intensiv kampanj, så intensiv så att Du hamnade framför skranket. Inte p.g.a. några affärer på något sätt utan för det Du skrev på Internet. Eller hur?

Börje Ramsbro
Ja. Det är så här att efter två år efter att det här hade hänt så började man komma tillbaka till ett normalt tänkande. Och man börjar söka lösningar och bland annat ingvar.gif (8258 byte)såg jag en annons i Expressen, en liten annons där det stod Föreningen Mot Nordbanken. Jag tog kontakt med vederbörande. Och ett telefonsamtal med honom visade sig att ytterligare en person hade råkat lika illa ut, vi tre startade en stiftelse. Först kallade vi den för Stiftelsen mot Nordbanken och sedan tvcity9.jpg (31628 byte)för att vara mera neutrala kallar vi den för Bankrättsföreningen. Och vårt syfte är att sprida kunskap inom det här området. För bankerna har det visat sig, har det kanske varit så tidigare än vad vi kunnat föreställa oss, att de mer jobbar för ägarna än för kunderna. För att kunna vara saklig måste man ta typexempel eller fall. Jag redovisade mitt fall och jag redovisade några av de andra också. Jag blev då polisanmäld av en av de nya ägarna. 

Åke Askensten
För att Du redovisade fallen på nätet

Börje Ramsbro
Ja, det var absolut det bästa beslutet jag har tagit att via Internet redovisa hur det ser ut.

Åke Askensten
Där har Du varit ganska tuff och är ganska tuff och namngav diverse personer där och därför blev Du polisanmäld av vem?

Börje Ramsbro
Ja. Jag blev polisanmäld av den ena ägaren, som hette då Håkan Nordquist som vara majoritetsägaren och den som har drivet aktionerna för att komma över företaget billigt. Han polisanmälde mig för att jag skulle ha upprättat och fört ett register på hemsidan. Det har aldrig funnits något register, det bara avslöjar hur okunniga dessa personer är. Men att jag dömdes av tingsrätten för att jag hade upprättat och fört ett register och dömdes till sjuttonochhalvttusen (17500)

Jag överklagade och fick ny prövning i hovrätten. I hovrätten fick jag tillfälle att med hjälp av en bärbar dator och en projektor som gjorde att jag kunde redovisa och bevisa att det fanns inget register på vår hemsida. Nu dömdes jag istället för att jag hade lagt ut det till tredje land.. Tredje land det är länder utanför Europa. Botswana, Kenya och de här länderna som läser svenska. För det fanns bara svensk text på vår hemsida. Och nu dömdes jag till sjutusenfemhundra (7500)

Därefter fick jag prövningstillstånd i HD. Och där måste jag säga, jag hade totalt tappat förtroende för svensk rättsväsen, men efter vad som hände i HD så måste jag säga de gjorde ett bara jobb. Det var sakliga, pålästa, och verkligen kunniga. Nu, domen åberopar Europakonventionen för de mänskiga rättigheterna och EG-rätten och Grundlagen, nu blev jag helt frikänd. Vi var beredda att gå till Europadomstolen för att få den frågan prövad. Vad vi utnyttjande vara inget annat än yttrandefriheten enligt  grundlagen.

Åke Askensten
tvcity6.jpg (36094 byte)
Efter dessa ganska våldsamma turer, Du blev av med Ditt stora företag bland annat, du hamnade i Högsta domstolen och frikändes, hur har detta egentligen påverkat Dig. Du var en välbeställd företagsägare och entreprenör och så råkade du ut för detta. Har det förändrat Din syn på samhället på något sätt?

Börje Ramsbro
Ja. jag vill nog säga att jag varit blåögd genom åren. Jag har varit otroligt samhällstillvänd. Jag har tagit mitt ansvar, mot samhället, mot företaget och alla. Och tagit konsekvenserna av de felbeslut som både jag och andra har gjort. Vad som hände mig när jag blev bestulen på mitt företag och allt det som hänt därefter så måste jag säga att Sverige idag, skall jag vara riktigt elak skall jag säga, är ett tvcity2.jpg (13622 byte)ruttet land. Vi har alltså en situation där kapitalisterna tar över. Jag vill kalla dom inte bara för kapitalister utan kapitalfacister. De gör allt för att tillskansa sig makt och medel på samhällets, företagens och medborgarnas bekostnad. Det kommer att sätta sina spår i hela vårt samhälle. Det som har varit så fantastiskt i Sverige, en demokrati som varit unik i världen, en jämställdhet som varit unik, vi är på väg att att försvinna alltihopa. Och gör vi ingenting drastiskt mot den här lilla klicken som är några promille, som jag då har råkat ut för, dom finns i både banker, dom finns i egna företagare, entreprenörer så kommer det här gå mycket illa för Sverige.

Åke Askensten
Du sa att Sverige är ett ruttet land, men det menar Du inte medborgarna som sådana utan det är vissa som har väldigt mycket makt.

Börje Ramsbro
Nej nej nej. Jag säger alltså ett ruttet land, jag säger även i länderna som är mycket fattiga så är det så att det är inte medborgarna som är orsaken till det, utan det är de som leder landet. Det styrande skiktet och de som har tillskansat sig makt och medel. Det är de som gör att landet blir ruttet. Det är som maffian i Ryssland, har ju raserat hela landet. Vi har alltså en kapitalmaffia i Sverige. Som placerar sin medel utanför Sverige

Åke Askensten
I alla fall massmedia har ju givet Dig god publicitet i den här frågan i alla fall.

Börje Ramsbro
När det gäller Internet och även när det gäller bankmålen, så har jag fått bra publicitet, och det fick jag även som egen företagare. Jag har sett att massmedia om man är ärlig och uppriktig så har massmedia ett visst intresse av att publicera. Men när det gäller min tvist med bankerna, där finns massmedia i en besvärlig roll, man kan ju inte bita den hand som föder dom. Tidningarna har annonsintäkter från bankerna.. Det är klart hackar man på bankerna blir det kanske inte fler annonser. Då är Internet ett underbart instrument, som kompletterar massmedia.

Åke Askensten
Kan man säga att det är den bästa demokratinsatsen som var under det förra århundradet, i varje fall den senare delen?

Börje Ramsbro
Jag hävdar att Internet är demokratins sista utpost. Om vi inte lyckas upprätthålla yttrandefriheten på Internet, då är det stor risk att förlorar ännu mera av det fina samhället vi har haft.

Åke Askensten
Vi antar då att det finns runt om i andra länder maktfigurer som gärna vill styra och ser Internet som ett hot skulle man kunna tänka sig att dom stoppar Internet eller hur?

Börje Ramsbro
Ja det är mycket troligt att det kan bli på det sättet. För det är tyvärr så också att det finns alltför många som missbrukar Internet, till pornografi och till andra skadegörelser som senaste i Göteborg där det var en viss samordning genom Internet. Och med det som ursäkt kan det då bli att man begränsar möjligheterna på Internet. Men för närvarande är Internet demokratins sista utpost. Jag kommer nu efter att jag har vunnit HD-domen, som var ett klockrent beslut om att yttrandefrihet gäller för vem som helst på samma som för tidningarna, men att man står till svars för vad man säger och skriver. Då gäller vanliga förtalslagar och ärekränkningslagar. Det får dom besvära sig med dom här herrarna som försökte stänga mig. Det var ingenting annat dom gjorde, dom försökte stänga av vår hemsida för att de skulle kunna fortsätt med sina klipp.

 

tvcity12.jpg (18029 byte)Bankrättföreningen framför ett stort tack till Åke Askensten och Eivor Karlsson för deras mycket upplysande reportage i fallet Börje Ramsbro och tilldelas Dagens ros den 27 augusti 2001
tvcity5.jpg (31706 byte)

Anm: Bankernas riktiga namn har bytts ut med NN Banken 1 och NN Banken 2 för att icke skada bankernas anseende, då de har uppträtt korrekt mot Börje Ramsbro under såväl processförberedelsen som vid förlikningstillfället. 

 

TV City
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida