[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

TV1 Rapport
2001-05-09 kl 19.30

Utdrag ur Rapportsändning med anledning av Högsta domstolens prövning av första målet enligt Personuppgiftslagen.

Reporter/Redigering
Lena Pettersson


TV1.jpg (65671 byte)

 

Påannonsering
Den som har en hemsida på Internet och skriver om namngivna personer riskerar böter och t.o.m. fängelse. Men förvirringen är stor hur den här Personuppgiftslagen egentligen skall tolkas. I dag inleddes den första prövningen av Personuppgiftslagen i Högsta domstolen.

 

 

Lena Pettersson
Han hade kunnat skriva det på papper eller säga det i radio. Men eftersom Börje Ramsbro valde datorn och Internet för att kritisera vissa namngivna personer har han blivit åtalad och dömd.

TV1-3.jpg (65391 byte)

 

Börje Ramsbro
Nej jag tänkte så här, att dom förstår inte vad det är frågan om. Jag anser att jag har rätt till yttrandefrihet enligt Regeringsformen. Jag har rätt att yttrycka mig i skrift, tal och bild.

tv1-2.jpg (65624 byte)

 

Lena Pettersson
Börje Ramsbro ansåg att han hade blivit lurad av några banker, han skrev om det på sin hemsida och namngav också dom personer han ansåg hade gjort fel. Enligt Datainspektionen, tingsrätt och hovrätt hade Börje Ramsbro hade Börje Ramsbro inte rätt att säga det han sa. Inte för att det inte skulle stämma utan just för att publiceringen av själva namnen i sig var olaglig enligt Personuppgiftslagen . Nu är fallet uppe i Högsta domstolen. 

tv1-5.jpg (71952 byte)

 

Anders R Olsson
Svagheten illustreras ganska tydligt just i fallet Börje Ramsbro. Det är inte frågan om att han har rätt eller fel. Utan även om han har rätt så är det något brottsligt. Det är ur yttrandefrihetssynpunkt en fruktansvärd absurd ordning.

tv1-6.jpg (54398 byte)

 

Lena Pettersson
Det är Datainspektionen, som övervakar att lagens efterlevs. Men generaldirektören  för Datainspektionen, Ulf Widebäck, vill inte låta sig intervjuas, varken om fallet Ramsbro eller om Personuppgiftslagen i allmänhet. För att få klarhet i vad som gäller ringer jag upp en jurist på Datainspektionen och säger att jag är högstadielärare och att jag och mina elever vill skapa en hemsida, där vi kan lägga ut klassen uppsatser.

Dom skriver om politik, dom skriver om kommunalrådet  i kommunen, de skriver om Göran Persson och Carl Bildt. Får man publicera namn?

tv1-1.jpg (52629 byte)

 


Jurist Datainspektionen
Ja om det är s.a.s. uppgifter om personer, alltså som rör personer då får man inte publicera det hur om helst.

Lena Pettersson
Om kommunalrådet  t.ex. beslutar att dra in mjölken i skolan. Dom blir jättearga och besvikna över det. Får man skriva ut ett namn där då?

Jurist Datainspektionen
(Harklar sig) Jaaa Duuu. Är det kränkande uppgifter då kan det vara lite mer känsligt.

Lena Pettersson
Om det är kränkande då?

Jurist Datainspektionen
Jaaa Duuu. Det är en bedömning.

tv1-5.jpg (71952 byte)

Anders R Olsson
Det är en rättsosäkerhet på det här området, som är förfärligt egentligen. En yttrandefrihet är väl det som skall ha väldigt starkt skydd. Så starkt skydd att yttrandefriheten skall bestå även under starkt politiskt tryck.

tv1-8.jpg (72890 byte)

 

Lena Pettersson
Får man publicera åsikter om en person?

Jurist Datainspektionen
Kränkande åsikter menar Du eller?

Lena Pettersson
Åsikter om någon, om han är bra eller dålig. Hur han sköter sitt jobb.

Jurist Datainspektionen
Mmmm jag skulle va lite försiktig i dagsläget, eftersom det är oklart.

Lena Pettersson
Det är alltså högst osäkert om man över huvudtaget kan säga något om landets statsminister eller ett kommunalråd. Om någon över huvudtaget på det medium som ofta framhålles som demokratins förnyare. Det kan vara kriminellt.

Jurist Datainspektionen
Det måste man själv ta ställning till. Ytterst får det prövas i domstol då.

Lena Pettersson
Om jag lägger ut den här klassuppsatsen på nätet, så är det ingen som kan tala om för mig om det är rätt eller fel, men jag kan bli åtalad för det.

Jurist Datainspektionen
Ja det är på eget ansvar.

 

 

Anders R Olsson
Den här typen av ren gummilagstiftning eller snarare en slag despotisk lagstiftning, som man under lugna tider får lova att tillämpa. Då vet vi inte vad vi kommer att ha någon yttrandefrihet den dag när det blåser snålt genom samhället.

Lena Pettersson
Hela nätet vimlar av personuppgifter. Troligen skulle ett antal tusen personer kunna ställas inför rätta, på samma grunder som Börje Ramsbro. Men hitintills finns det mycket få rättsfall. Om ett par veckor väntas Högsta domstolen meddela dom i fallet Ramsbro.


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida