[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

När Bonniers levde farligt
Av Mats Lönnerblad - Finanstidningen - 27 februari 2001

En familj, ett imperium. Historien om Bonniers handlar bland annat om vådan av att styra ett familjeföretag som dessutom är ett storföretag.

Faktaruta:
Titel: "Bonniers - en mediefamilj"
Författare: Mats Larsson
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Mats Larsson, författare och professor i ekonomisk historia, har skrivit en insiktsfull och väldokumenterad bok om storfamiljen Bonniers omfattande affärsverksamhet. De bolag som ingår i Bonnierföretagens olika verksamheter skildras, under överinseende av familjens nuvarande patriark Carl-Johan Bonnier och med bland annat Professor Ulf Olsson som övervakare ( han som nyss skrev boken om Marcus Wallenberg )

Boken "Bonniers - en mediefamilj" som är skriven på uppdrag av familjen, innefattar en grundlig analys av Bonnierföretagen under perioden 1953 - 1990. Den har givits ut i samarbete med Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm och är utgiven på Albert Bonniers förlag.

Boken handlar inte bara om familjeföretagande i storföretagsform, utan beskriver också de särskilda ägar- och styrningsproblem som följer med storleken.

Som sig bör börjar boken med att skildra hur Bonnierföretagen i början av 50-talet, vilande på sina tre ben - förlagsverksamhet genom Albert Bonniers Förlag, tidskriftsutgivning via Åhlén & Åkerlund, samt utgivningen av dagstidningarna Dagens Nyheter och Expressen - fortsätter utveckla och diversifiera sin verksamhet.

Det var med utgångspunkt från dessa företag som familjen Bonniers gav sig ut på nya ( och inte alltid så väl genomtänkta ) affärsäventyr under ledning av Pater familias Albert Bonnier Jr. Från 1953 och ända fram till 1978 var det i huvudsak han som egenmäktigt styrde och ställde i företagen, i sin egenskap av verkställande direktör för Bonnierföretagen. Under samma period var det Gerard Bonnier som var vice VD, med det huvudsakliga ansvaret att vidareutveckla Bonnierföretagens förlagsverksamhet.

Uppköpen av de industriföretag, innefattade olika företag i skilda branscher. Bland annat pappersbruk ( Billingsfors ) färg ( Grafisk Färg ), tryckeriverksamhet ( Printing Equipment/Solna Offset ) , och vattenrening ( Merkantila Ingenjörsbyrån/ Mibis )

Vad jag saknar i bokens berättelser kring alla dessa företagsinköp är lite skvaller. Larsson kunde gott ha kostat på sig att berätta hur det gick till när Harry Schein gjorde den lysande affären genom att sälja vattenreningsföretaget Mibis till Albert Bonnier jr.

Den dåvarande överingenjören Harry Schein, hade själv tidigare köpt bolaget för en krona vilket var det rätta värdet på Mibis. När Schein sedan sålde bolaget till Albert Bonnier jr hade företaget utrustats en ny företagsidé som bestod i att omvandla saltvatten till sötvatten.

Denna affärsidé gjorde Schein ekonomiskt oberoende för resten av livet. Han behövde inte ens bekymra sig om att vidareutveckla idén. Det räckte med idén för att kunna sälja företaget vidare. Det blev en affär som Bonniers fick betala dyrt för. Därför tog det några år innan Schein blev förlåten.

Mats Larsson beskriver hur man tydligt såg den försämrade utvecklingen av rörelsen mot slutet av Albert Bonnier Jr,s tid som VD för Bonnierföretagen i mitten av 1970-talet. Bolagen hade blivit en blandning av vildvuxet företagskonglemeorat och mediekoncern. Förutom förlagsverksamhet innefattades då företag som data , dental, möbler, medicin och tryckeri.

Mats Larsson berättar hur facit av denna diversifiering visade sig i slutet av 70-talet. Inom loppet av endast tre år redovisade denna företagsgrupp en förlust på närmare 440 miljoner kronor. varför man beslöt sig för att avveckla stora delar av industriföretagen och i stället fortsätta satsningen inom medieområdet.

Detta skedde genom fortsatta köp inom mediebranschen: Två av Sveriges största filmbolag som innefattar både distribution och produktion inköptes raskt. Det var Svensk Filmindustri ( SF ) och Europafilm som inköptes i mitten av 70-talet av kassakon Dagens Nyheter. Sedan såldes dessa filmbolag vidare till Bonnierföretagen.

Interna satsningar gjordes också genom startandet av en ny affärstidning. Dagens Industri ( DI ) såg dagen ljus 1976. DI är i dag flaggskeppet och guldägget inom Bonnierföretagen. DI kan uppvisa den bästa lönsamheten i alla kategorier. Det var säkert den satsningen som hjälpte till att få Bonnierföretagen på fötter igen.

Mats Larsson visar i boken hur de stora förlusterna inom de ingående industriföretagen och avvecklingskostnaderna var nära att sänka hela Bonniersfären. Soliditeten för de ingående företagen sjönk under det tidiga 1980-talets kris till under 8 procent ( 1980/81 ) och var fortsatt svag ända fram till 1983.

Boken "Bonniers - en mediefamilj" visar hur viktigt det är att kunna sina bransch ordentligt. Det mesta kan gå snett om man inte "har ordentligt på fötterna" och vet under vilka förutsättningar man borde verka.

I fallet Bonnierföretagen, är min uppfattning efter att ha läst boken, att familjeäventyret kunde ha slutat riktigt illa efter fem generationer av familjeföretagande. Om man inte i tid hade insett att man borde återvända till ursprungsverksamheten.

Mats Lönnerblad

FinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida