[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Patron på sitt virtuella bruk
Av Mats Lönnerblad - Finanstidningen - 1 september  2000

Per Anderssons stora reportage om Jan Stenbeck i boken Stenbeck är spännande och fascinerande, mer ett samhällsreportage och en resa i tiden än en biografi. Men så är också Stenbeck en annorlunda person, en brukspatron av i dag.

Boken titel: Stenbeck
Författare: Per Andersson
Förlag: Norstedts

Boken som spänner över ett vitt fält. Den handlar om Jan Stenbeck och hans kamp att erhålla koncessionen för TV 4, om Ivar Kreuger och Jan Stenbecks far Hugo Stenbeck och hans skamfilade rykte i samband med Kreugerkraschen 1932. Författaren försöker förstå sig på Jan Stenbeck och hans övriga och vildvuxna affärsimperium. Boken handlar således både om Stenbecks verksamhet inom industrin ( Fagersta, Kinnevik - koncernen som Finanstidningen ingår i - och Sandvik ), mediesatsningar som tidningarna Moderna Tider, Z och gratistidningen Metro samt mobiltelefoni i Sverige och utomlands.

Skildringen av Stenbeck och hans verk påminner nästan om fiction och har stora likheter med de två första delarna av Tad Williams mytomspunna ungdomsroman Otherland I, II och III som handlar om "Graal - brödraskapet" som vill erövra makt och inflytande genom att skapa sig själva en egen värld, där de tillåts styra med oinskränkt makt.

I den boken blandas den virtuella verkligheten med verkligheten och där romanen i de två första delen fylls med olika historier från olika inblandade, på samma sätt som alla berättelser om från medarbetare som ger sin syn på Jan Stenbeck i boken Stenbeck. Till slut sammanflätas alla berättelserna av Per Andersson till en helhetsbild i boken om Stenbeck..

Utnyttjar globaliseringen
Intrycket av att Stenbeck lever i en annan värld, "Otherland", förstärks ytterligare i boken. Per Andersson redogör hur Stenbeck utnyttjar globaliseringen för sin affärsverksamhet, "som en ande som sluppit ur flaskan och frodas i den mer dynamiska, mer affärsmässiga och mindre storpolitiska världsordning som började uppstå på sjuttiotalet. "

På ett levande sätt skildras hur hela jordklotet i Jan Stenbecks värld på nittiotalet, hålls ihop av ett enda kommunikationsnätverk utan centrum och där Stenbeck själv är med och styr genom att själv dra i alla trådarna.

Boken speglar också utvecklingen i Sverige från industri- till kommunikationssamhälle. Hur de olika företagen inom Stenbeckssfären och byggs upp och utvecklas i Sverige och utomlands, får läsaren däremot inte veta ordentligt, eftersom Stenbeck inte gärna avslöjar sina egna visioner och författaren i boken inte heller förmår att tränga in i denna affärsverksamhet.

Stenbeck säger själv att allt han bygger på har han ärvt, "eftersom han aldrig byggde den första miljonen själv." Av boken framgår det ändå vilken skicklig spelare han är och hur han okonventionella metoder lyckas bygga upp flera nya affärsimperier, medan den "gamla" ekonomins företrädare i Sverige ser på med avundsjuka och skräckblandade känslor.

Maktfullkomliga Sverige
Boken visar också vilken maktfullkomlighet ett litet land som Sverige kan visa upp om någonting nytt dyker upp som stör den politiska enigheten.

Det fick Stenbeck erfara när han genom upphandling i princip redan vunnit kampen om TV- 4, trots att Wallenberggruppen pumpat in 850 miljoner kronor i TV 4 och riskerade hela sin satsning genom att bli utslagna.

När beslutet skulle fattas kallades till krismöte i TV4 hus på Storängsbotten i Stockholm. "Folk grät på redaktionsbordet, chefpersonalen som inte har så nära till känslorna var vita i ansiktet, chockade av att det otänkbara hänt."

Vem går då inte in och stör den nästa färdiga uppgörelsen, om inte dåvarande moderatledaren Carl Bildt, som säger att han - om borgerligheten vinner valet - kommer att upphäva beslutet om det fattas före valet 1991.

På samma sätt som Moderaterna räddade familjen Wallenbergs husbank SE-banken undan konkurs, på bekostnad av kunderna under bankkrisen, gick moderaterna också in och räddade Wallenbergarna från att förlora kampen om Sveriges första kommersiella TV-kanal innan valet 1991.

Men i boken om Stenbeck visar att det inte bara var moderaterna som ville rädda Wallenbergarnas pengar - det var också Centern som ville rädda LRF, som hade satsat stora pengar i projektet.

Det fanns i beredningen en tydlig majoritet för Stenbeck ( bestående av socialdemokrater och vänsterpartister ) Boken beskriver hur Stenbeck på ett listigt sätt bar sig åt för att  ändå få inflytande i kanalen, trots moderatledaren Bildts inhopp. Han lyckades också Få behålla sin satellitkanal ( TV 3 ) som fortfarande sänder från London och bli minoritetsägare i TV 4 för futtiga 10 miljoner kronor sedan Wallenbergarna som satsat närmare en miljard sedan sålde vidare sin del till Bonniers med stor förlust.

Mycket hjälp av goda relationer
På ett annat ställe i boken skildras hur Stenbeck med kreativa grepp slapp likviditetskris i sina bolag. Detta skedde med hjälp av sina goda relationer med Handelsbanken. Han kunde köpa Fagersta genom en bytesaffär med banken 1978 - 79. Kinnevik lämnade ifrån sig en liten post Sandviksaktier, som inte påverkade maktställningen i bolaget och fick i utbyte en stor post röststarka A-aktier i Fagersta.

Genom att med ett enkelt grepp låta sitt dotterbolag köpa moderbolaget kunde han med Fagerstas vinstmedel sedan pumpa in en miljard om året i olika framtidsbranscher till glädje både för sig själv och aktieägarna..

I avsnittet om Ivar Kreuger framkommer det att Andersson egen uppfattning om Kreuger är den "officiella versionen" som serverades allmänheten efter Ivar Kreugers död, där det påstods att Kreuger begick självmord och var på obestånd.

Författaren tycker i själva verket att Jan Stenbeck på många sätt påminner om Ivar Kreuger i sin okonventionella affärsverksamhet, men kritiserar samtidigt Stenbeck för hans sätt att vara i form av manipulatörens överlägsna och beräknande kyla och de djupt intima och personliga läggningar han spelar på för att nå sina affärsmässiga syften.

I den dramatiska berättelsen om Stenbeck skildras han som en härskare som tar sina råd från Machiavelli. En person som styr sina bolag som i krig. Bolagen är omgivna av fiender. "Varje medarbetare förväntas göra sin plikt och bidra till självständigheten i bolagen, delta i krigsansträngningen och veta sin plats i det virtuella bruket."

Och frågan är om det inte är just på det sättet som det går att bygga upp ett affärsimperium ? Om Stenbeck kommer att lyckas eller inte, ger inte boken några ordentliga svar på. Det får framtiden utvisa.

Mats Lönnerblad

FinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida