[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Låt staten svara för musklerna i patentstrider
Av Håkan Lans - Dagens Industri - 20 augusti 2001

Om kapitalstarka patentkrossare får staten som motståndare i stället för en fattig uppfinnare tänker de sig nog för en extra gång, skriver uppfinnaren Håkan Lans.

lans1.gif (114350 byte)Trots 15 års envis kamp för alt hävda min rätt mot utländska motintressen, och storfinansens försök att sätta käppar i hjulen, hävdar jag bestämt att patenträttens principer är goda. Men det är de enskilda fallen som visar hur principerna tillämpas.

   Om starka intressen hotas av en ny idé, kan de med pengar i praktiken komma över vad som helst. Om det så vore en uppfinning som i ett slag skulle lösa energiproblemen. Eller kanske just en sådan uppfinning - som ju skulle hota både oljeindustrin och bilföretagen. Ingen kan ju heller påstå att en sådan uppfinning är omöjlig. Tänk bara på telefonen. "Den så kallade telefonen har alltför många brister för att kunna ha någon praktisk användning. Vi är inte intresserade". sa världens största telegrafbolag Western Union år 1876. Om de hade fått råda, skulle vi inte ha haft Ericsson i dag. Många goda idéer stoppas på vägen. Av den eländiga Jantelagen - eller för att uppfinnaren och hans patent körs över av någon med ekonomiska resurser.

Det går inte att försäkra ett patent Om jag gjorde det - säg upp till 50 Mkr - via ett försäkringsbolag, skulle premierna bli enorma. Ytterst få enskilda uppfinnare kan betala sådana summor.

Själv har jag under senare år lagt ned 20 Mkr årligen på juridisk hjälp. Pengar som skulle ha gått till forskning och utveckling.
   Borde det inte finnas till exempel ett FN-organ som tog över viktiga uppfinningar för mänskligheten? FN skulle kunna se till att uppfinnaren fick skälig ersättning ur någon form av global fond.
   Frågan om att tillåta billiga kopior på aidsmedicin är exempelvis mänskligt viktig, men risken finns att läkemedelsindustrin drar ned på forskningen om den inte kan få igen sina investeringar. Annat riskkapital kan också försvinna, om viktiga innovationer blir var mans egendom.
   Man skulle kunna börja med en nationell lösning i Sverige. Min idé är att uppfinnaren ska kunna ta en försäkring med begränsat skydd - säg upp till några hundra tusen kronor. Den skulle täcka juridiska kostnader i första instans.
   Får uppfinnaren rätt i tingsrätten, men motståndaren fortsätter i högre instanser, för att med pansarvagnsmodellen köra över den svage tills hans eller hennes pengar tar slut - då tar svenska staten över. En särskild instans ser på resultaten i tingsrätten och bedömer om svenska intressen hotas.

Den kapitalstarke motståndaren skulle då i stället för en fattig uppfinnare få Sverige som motpart.

Denna motsvarighet till exportgaranti skulle fungera utan begränsning. Det är oerhört viktigt att mindre nogräknade intressen inte lyckas komma över viktiga uppfinningar med juridiska och finansiella muskler. Detta vore nog det bästa sättet för staten att skydda svensk utveckling.
   Kreativiteten behöver staten inte lägga sig i. Där finns hjälp i form av Uppfinnarföreningen, nätverk, riskkapital och inte minst skaparkraften hos uppfinnarna. Med ett statligt skydd skulle betydligt fler våga satsa på sin övertygelse och idé.

Inte minst i Sverige har ju staten investerat enorma summor för att stimulera nytänkande genom skola, universitet och forskningsanstalter etcetera. Att sedan inte värna om de för landet inkomstbringande resultaten förefaller inte optimalt.

Det är slutligen utmärkt att Svenska uppfinnareföreningen, SUF, startat "Svensk Uppfinnaroffensiv". Det är bra att SUF försöker göra sig mer ekonomiskt oberoende, och stärka banden till näringslivet.

Håkan Lans

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida