[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bo Lundgren tog för lätt på statsfinanserna
Av Krister Wicktorsson - Svenska Dagbladet - 19 aug 2002

Nej Bo Lundgren, det var inte några korkade uttalanden i valstugorna som förorsakade att cirka 1/3 av tidigare moderata väljare valde att inte lägga sin röst på moderaterna i år. Skulden till detta får du och dina valstrateger ta på Er.

Jag är övertygad om att ett flertal valde att lämna moderaterna redan när det utlovades skattesänkningar på 130 miljarder kronor. Mot bakgrund av att den senaste moderatledda borgerliga regeringens vallöften, som så småningom (hjälpt av ärvda försyndelser skall erkännas) ledde till att budgetunderskott lånefinansierades, är det inte alls konstigt att många drog öronen åt sig och började fundera.

Är det realistiskt med dessa stora skattesänkningar? Kommer det som senast att sluta med ökande statsskuld? Den moderata väljarflykten kulminerade några veckor före valet när Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och läckor inom regeringskansliet var överens om stigande kostnader med cirka 20-25 miljarder.

Detta negligerades av moderaterna samtidigt som Lars Lejonborg återtog en föreslagen tandvårdsreform på, om jag inte minns fel, 11 miljarder. Då framstod moderaterna som ett parti, vilket tog väldigt lätt på statsfinanserna. De tveksamma som fortfarande lutade åt att lägga sin röst på moderaterna hjälpte Lundgren själv till att fatta beslut med sin artikel i SvD på valdagen.

"Det handlar främst om rejält lägre skatt på arbete, avskaffad fastighetsskatt, sänkt bensinskatt och slopad överbeskattning av kunskap, företagande och investeringar. Våra skattesänkningar finansieras genom minskad rundgång och genom besparingar som självfallet inte gäller viktiga verksamheter som skolan, sjukvården och omsorgen om barn och gamla."

Det väljarna ville veta nämnde Lundgren inte, nämligen var skall besparingarna göras och med hur mycket? Jag är förvissad om att alla de som valde att denna gång lägga sin röst på något annat parti, i grunden delar de moderata värderingarna, men de ville inte medverka till att på så osäkra och på ett så svepande sätt formulerade ekonomiska åtaganden, bidraga till en borgerlig regering. Framför allt inte med hågkomsten hur det gick förra gången.

Underskatta inte väljarna! Jag tror att var och en känner ett visst ansvar varje gång de går till val och denna gång var Lundgrens budskap alltför osäkert och för lite konkret. Du var helt enkelt inte trovärdig.

Krister Wicktorsson
Kristianstad

Svenska Dagbladet
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida