[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bra att KF och Ica ökar bankkonkurrensen
Av Ledaren - Dagens Industri - 4 september 2001

Det börjar röra sig i Banksverige. I våras fick Ica tillstånd att starta storbank och nu svarar KF i samarbete med Skandia och Telia med ett ännu större initiativ, Coop Bank. Investerarna tänker före år 2005 bygga upp en nordisk bred bank med en miljon kunder, en bank som med nödvändighet måste erövra kunder från Nordea, Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB.
   Om detta vore lätt skulle detaljhandlare och bensinbolag ha öppnat bankrörelse för länge sedan. Men kanske har den rätta tidpunkten nu kommit för ett angrepp på bankernas oligopolstruktur.

BANKVERKSAMHET ÄR SPECIELL. Det handlar främst om att erbjuda kunden trygghet. Med rätt eller orätt har bankpersonal ett helt annat förtroende när det gäller hantering och förvaltning av människors pengar än personal i andra typer av butiker. Relationerna med kunderna är extremt långsiktiga. De flesta byter aldrig bank och marknadsandelarna tillhör därför det mest stabila som näringslivet kan visa upp.

MEN KANSKE HAR ATTITYDERNA bland kunderna ändrats under 1990-talet.
   Först kom ju den stora kreditsmällen i början av decenniet staten fick rädda alla utom Handelsbanken och S-E-Banken.
   Sedan följde en period av kraftiga räntegap då bankerna strävade efter att samla i ladorna.
   Jämsides med detta hårdsålde bankpersonalen på sina kunder fondsparande ända fram till den baisse som under de senaste 19 månaderna har halverat börsvärdet.

DE SENASTE ÅREN har bankverksamhet dessutom präglats av serviceneddragningar och fusioner. Sammanfattningsvis är det svårt att se att sådant som kundnytta, långsiktighet och trygghet präglat bankverksamhet i Sverige på senare tid.
   Därför har bankledningarna kanske lyckats erodera en stor del av sitt traditionella grundmurade förtroende. Flanken har redan visat sig vara öppen för mindre inbrytningar när det gäller välutbildade kunder som har intresse för placeringsrådgivning och är öppna när det gäller teknik. Skandia har ju redan Skandiabanken på detta nischområde.

NU ÄR KANSKE TIDEN MOGEN för veritabla frontangrepp. Ica och KF har båda ett otal kassor, långa öppettider och miljontals kortkunder. De har öppna kanaler till kunderna Om de öppnar separata bankavdelningar i större butiker. Skandia, som är med i KF-projektet, har en färdig IT-plattform och Telia har intresse av att utveckla banktjänster på mobiltelefon.
   Det som talar mot att inriktningen på riktiga universalbanker ska lyckas är dels att bara en del av de egna kärnkunderna kan tänka sig att använda sin dagligvaruhandlare som bankman, dels att dessa kunder i sin tur bara utgör en del av alla landets potentiella bankkunder. En dagligvarukedja med en marknadsandel på 25 procent som lyckas konvertera en femtedel av sina kärnkunder får en marknadsandel på 5 procent av bankmarknaden. Det blir bara en medelstor konkurrent till bankbjässarna.
   För den nya Coop Bank tillkommer också en rad utmaningar när det gäller samarbeten inte bara mellan olika nordiska konsumentföreningar utan också mellan tre ägare.

DETTA HINDRAR INTE att vi önskar Icabanken och Coop Bank all framgång med sina projekt. Det är bara nyetableringar och hårdare konkurrens som kan ge oss det bästa möjliga banksystemet.

ledare@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida