[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Småföretagande i snålblåst"
Av  Thomas Hahn - Dagens Nyheter - 24 oktober 2002

De 10.000 som drabbats av Pomperipossa och alla andra som planerar att starta företag, Sveriges framtida tillväxt och skattekraft till godo, känner sig självklart obekväma och undrar hur staten kommer att behandla småföretagare framöver. Dessa så kallade dynamiska effekter är långt mer oroväckande än de kortsiktiga konsekvenserna.

Bosse Ringholm lämnade till sist, inför hotet att ett enigt Finansutskott själva stiftar lagen, in ett förslag om att rätta till en lag som ger Pomperipossaeffekter. Det är bra, men ännu kvarstår effekterna för vissa drabbade som också måste rättas till.

Media hjälper dessvärre till att få det se ut som att Ringholm varit klok och eftertänksam, eftersom han månat om den extra kostnad på 300 miljoner man räknat ut att detta kommer att kosta skattebetalarna. Han hävdar att riksdagen varit oaktsam, eftersom man inte räknat med detta. Vidare framstår det som om den drabbade gruppen nu blir förmånligt behandlade.

Denna argumentation är falsk och det enda syftet måste vara att försvara att man egentligen inte vill ändra lagen. Det är tråkigt att han också lyckas vilseleda så många journalister som inte vad jag sett lyckats få tag i vare sig syftet eller ens de faktiska siffrorna. Man undrar hur mycket lik som göms på departementet med benämning ickeofficiella arbetsdokument?

Personer som drabbats har efter argumentationen blivit påhoppade av medborgare som tror att vi nu får bidrag med 300 miljoner som belastar alla skattebetalare.

Värt att notera är att vi drabbade är de osmarta människor som inte i likhet med Telia och Posten bildade utländska bolag för att slippa skatt. Alla jag pratat med gjorde affärerna primärt för att ge sina företag möjlighet att växa sig starkare och såg ett bra komplement i den nya konstellationen. I vårt fall gällde det att gå ihop med svenskt stort företag och ge IT-stöd inte bara i Stockholm, vilket vi nu kunde göra eftersom företaget som köpte oss var globalt.

Vi förstod att det skulle bli en hög men inte extrem beskattning. De personer vi talat med som var med i lagstiftningsarbetet erkänner att man inte räknat på dessa Pomperipossaeffekter. Vilket ansvar vilar på lagstiftaren som utsatt en mängd individer för trångmål? Man borde åtminstone ha moralen att utan dröjsmål rätta till sina egna felaktigheter.

De drabbade kommer nu enligt lagförslaget att få betala, beroende på marginalskatt, cirka 42 procent i skatt på sina kvarvarande aktievinster. Alltså en dryg tredjedel mer än alla andra medborgare och företag som kommer undan med 30 procent. Hur kan detta anses gynnat? Claes Ljungh sade sade nyligen i TV att vi måste likställas med de som förlorat pengar på Ericssonaktier.
Inte behöver Ericssons aktieägare betala för fiktiva vinster! Alltså borde vi bara betala 30 procent. Även om det är orättvist kan dock jag och de flesta av mina drabbade kollegor ändå acceptera 42 procent om alternativet är 2000 procent.

Bosse Ringholm, kommer du ihåg Eniro? Ska du behöva stå om ett par veckor igen och be om ursäkt för att du har räknat fel på skattekonsekvenserna?

Finansdepartementets tjänstemän har fått förbud att tala om hur man räknat fram de 300 miljonerna. Enligt källor lär man dock inte räkna med ett antal viktiga parametrar, som sammantaget bör ge ökade intäkter och minskade kostnader vida överstigande detta belopp. De 300 miljonerna härrör nog mest från återbetalning av belopp till människor som betalat skatt över 42 procent.
Jag skulle vilja likna det vid att om jag skulle råka få in Ringholms lön på mitt konto så hävdar jag att det är en kostnad för att betala tillbaka pengarna till Bosse.

Såvitt jag fått fram har man dessutom räknat ut detta konfiskatoriska belopp enligt principer för hur denna lagändring slår i förhållande till andra lagar som ändrats. Det innebär en mängd faktorer som inte inräknats till fullo:

1. Intäkterna är inte en säker fordran utan måste räknas ner. Många skulle inte kunna betala och andra smiter undan. Jämför med Lars Gullstedts nyligen avskrivna 157 miljoner.

2. De som idag sitter på osäljbara aktier kommer nu att kunna realisera dem och ge skatteintäkter. Om 5.000 personer (vi räknar med uppemot 10.000 drabbade) säljer aktier för 100.000 i snitt så får staten in 210 miljoner.

3. Det finns en uppenbar risk att gällande lagstiftning strider mot EUs lagar. Det gäller dels överbeskattning, dels fri förflyttning inom EU. Man måste idag skatta fram skatteskulden om man lämnar Sverige.
Denna risk måste medräknas i form av omfattande statliga rättegångskostnader och eventuella skadestånd och räntor om Sverige förlorar i EU-rätten. Vi kan jämföra med exempelvis när staten tvingats betala skadestånd pga felaktigt skatteuttag för röd diesel.

Sammantaget lär den korrekta korrigeringssumman vida överstiga 300 miljoner och gott och väl ge staten ett överskott istället för underskott vid föreslagen förändring. Det borde Bosse lyfta fram och glädjas över och vara tacksam för att dessa småföretagare utan knog betalar 42 istället för 30 procent i skatt.

Här talar jag bara om de kortsiktiga konsekvenserna. De 10.000 drabbade och alla andra som planerar att starta företag för Sveriges framtida tillväxt och skattekraft känner sig självklart obekväma och undrar hur staten kommer att behandla småföretagare framöver.

Dessa så kallade dynamiska effekter är långt mer oroväckande än de kortsiktiga konsekvenserna. Förslagen om förändringar i den liggande fåmansbolagsutredningen är i princip noll. Misstänksamheten mot småföretagare genomsyrar hela arbetet.
Dessutom är regelverket så extremt krångligt att ingen kan ha en komplett översikt. Ingen kan påstå att det underlättar för företag i tillväxt. Det är dags för en radikal förenkling. Förslag saknas inte ända från vänsterpartiet ut till skattebetalarna med undantag av (s) och delar av LO, bara viljan att genomföra. Systemet måste hållas intakt är en återkommande fras på departementet.

Bosse Ringholms påståenden om att det är skattebetalarna som ska betala åtgärdandet av de felaktiga skattelagarna, är - förutom att det inte stämmer - också på gränsen till kränkande! För det är gamla fördomar Ringholm vill dra nytta av nu gnäller de igen, skattesmitarna småföretagarna.
Ringholm glömmer bort att den här gruppen har bidragit till vårt gemensamma välstånd genom betydande inbetalningar av moms och annan skatt, samt genom att skapa arbetstillfällen. Utan att gnälla, men i regel utan någon som helst uppmuntran vare sig från politiskt håll eller i kontakter med myndigheter.

Marknadens lagar är hårda. Du kan vinna och Du kan förlora. Det vet vi. Men att du som småföretagare därutöver ska straffas pga en felaktig och diskriminerande skattelagstiftning det är fullständigt oacceptabelt. Nej Bosse Ringholm visa nu lite civilkurage och erkänn att ett fel är ett fel. Vad vi behöver är ett ökat företagande.

Ifrån nätverket har vi hela tiden varit måna om en bra dialog och vi har fått bra kontakt med de allra flesta. Många har förståeligt nog inte begripit dessa komplicerade samband, men har efter en liten stund insett de osunda effekterna.

I över ett år har vi försökt få till en dialog med (s) men ingen utom två personer har vågat eller velat göra det. Man får tydligen inte sticka ut med egna åsikter inom partiet.
Vi hoppas fortfarande på att vi kan få till en dialog för bättre regelverk med våra s-ledare. Vi väntar, välkomna till oss gräsrötter!

Thomas Hahn
Informationsansvarig för Nätverket Pomperipossa

Dagens Nyheter
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida