[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ond spiral i landsorten när husbanken slår igen
Av Per Åhlström - Dagens Industri - 6 september 2001

Företag i glesbygd har alltid haft svårt att få fram formella säkerheter för att tillfredsställa bankernas (och banklagens) krav. Det är ett problem som i takt med befolkningsminskningen och bankväsendets omstrukturering nu sprider sig till allt fler större tätorter och städer.
   Allt fler landsortsföretag klagar allt bittrare över att bankerna är så omöjliga. Men bankerna följer faktiskt bara lagen. De får inte riskera spararnas pengar.

Kombinationen av befolkningsminskning och de strukturförändringar som ägt rum i bankväsendet under 1990-talet har fått besvärande följder för kreditgivningen i landsorten.

Det finns tyvärr ingen forskning kring vad bolagiseringen och börsnoteringen av Föreningsbankerna och större delen av Sparbankerna har betytt för landsortsföretagens finansiering, men intervjuer med både företagare och bankmän tyder på att det skapat betydande problem.
  Tidigare fanns på de flesta håll åtminstone två lokala banker, Föreningsbankcn och Sparbanken, och i närmaste stad kanske 6-7 banker. Nu finns det sällan mer än en bank, om ens det, i landsbygdskommunerna.
   I städerna finns bara hälften av bankerna kvar. Och alla är börsnoterade och ska maximera aktieägarnas vinst.
   De lokala, självständiga landsortsbankerna, oavsett om de var regionala affärsbanker, sparbanker eller föreningsbanker, hade med få undantag myckelt låga kreditförluster.
   De goda resultaten berodde dels på att bankdirektörerna visste vilka personer de lånade ut pengar till. dels på att det fanns ett socialt pris att betala för den låntagare som inte klarade sina lån. Och pengarna snurrade runt i den lokala ekonomin.
   Det sociala priset för den som inte sköter sina lån är inte längre så högt.
   I dag är det nästan tvärtom. Att sno banken på
;några miljoner ses väl närmast som ett sätt att ta tillbaka litet av alla de avgifter som bankerna snor sina kunder på, eller ta tillbaka en del av de pengar som banken skickat vidare till mer lönsamma trakter.

Upplösningen av de sociala banden mellan den lokala banken och dess kunder har tvingat fram en formalisering av långivningen, vilket gör det näst intill omöjligt för företag och företagare utan formella säkerheter att få rimliga villkor för sin finansiering.
   Och formella säkerheter är det ont om i landsorten. På många orter har industrifastigheter inte ens ett nollvärde som säkerhet - de är en belastning. Och att använda övervärdet på sin privata fastighet för att finansiera ett nytt företag är en omöjlighet i alla områden med befolkningsminskning, det vill säga större delen av Sverige. Där finns inga övervärden.

De regionala bankerna var dessutom intresserade av att upprätthålla den ekonomiska aktiviteten i sitt verksamhetsområde. De hade få alternativ till lokal utlåning för att förränta de lokala spararnas pengar. De nationella bankerna tycks knappt ens vara intresserade av att bidra till nationens ekonomiska aktivitet.

Det som förr var ett problem för Vilhelmina är i dag problem för Sollefteå och Kramfors.

I Eksjö kan man bara låna till halva produktionskostnaden för en industribyggnad, medan man 15 mil längre norrut, i Linköping, kan låna till hela kostnaden.
   Vad händer i morgon om processen fortgår? Kommer de nationella bankerna att köpas upp av internationella banker? Kommer de i så fall att vara intresserade av att investera i futtiga städer som Linköping, Västerås, eller rentav Stockholm - långt där uppe i närheten av Ishavet?

I andra länder har nya finansiella institutioner uppstått eller skapats för att fylla det tomrum som bankkoncentrationen lämnat efter sig. När ska svenska företagare och myndigheter inse att de måste ta initiativ för att bryta den onda spiralen?

Per Åhlström
Framtid i Norr AB

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida