Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Öppet brev till

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister


Stockholm den 10 okt. 2014

Hej Mikael!

Så härligt att vi nu har fått en innovationsminister!

Jag utgår ifrån att Du kommer att ta ditt ansvar på fullaste allvar, Mikael. Jag hoppas på att den nya regeringen nu på allvar inser att Sverige är i skriande behov av nya företag som är långsiktiga och som kan växa sig starka. Avbildad: Mikael Damberg

Hur skulle Sverige ha sett ut idag utan Ericsson, Alfa Laval, Nobel Industrier, Atlas Copco, IKEA bara för att nämna några av alla de företag som vi är så stolta över? För att bibehålla och öka antalet arbetstillfällen måste det skapas nya och uthålliga företag. För att lyckas med detta är det av avgörande betydelse att vår regering börjar förstå kopplingen mellan uppfinnare som kommer med nya idéer, entreprenörer som har förmåga att göra verklighet av idéer å ena sidan och antalet arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft i Sverige å andra sidan.

Vi har våra politiker för att underlätta den här utvecklingen, för att följa upp och se över vilka av de offentliga systemen som fungerar och vilka som har urartat, och för att på sikt påverka allas våra värderingar så att vi strävar mot samma mål. I stora drag bör vi ha en gemensam idé om vilket samhälle vi vill leva i. Jag hoppas personligen att inte girighet och egennytta får alltför stor plats i ett sådant samhälle.

Någon måste sätta stopp för den mentalitet som har brett ut sig och som i praktiken underlättar för egotrippade och giriga individer, och organisationer bemannade med sådana, att främst sko sig själva på bekostnad av vårt allmänna bästa. Inte minst återfinns tyvärr sådana personer i organisationer som bekostas via skattsedeln, och det är än mer demoraliserande. Jag kan inte tänka mig att Socialdemokraterna applåderar den här utvecklingen?

De senaste årtiondena har många många idéer, ibland banbrytande uppfinningar, försvunnit utomlands. Arbetstillfällen har skapats i andra länder. Uppfinnarna, innovatörerna, entreprenörerna själva, har fått stå vid sidan av och inte kunnat göra annat än att åse eländet. Många har tvingats att ägna sin vakna tid åt att slåss och kämpa inom vårt otillräckliga rättsväsende, vilket till fullo utnyttjas av dessa självupptagna individer som jag nämnde ovan och deras giriga advokater. Läs vidare: Industrifonden - Patenttjuv?

Man skulle kunna tänka att ”det där kan ju helt enkelt inte vara sant”. Det tänkte jag själv härom året. Tyvärr är det sant. Och för att riktigt inse det måste Du, Mikael, och Dina medarbetare ta del av de ”enskilda fall” som ni är så rädda för. Det får inte vara en ursäkt, en sköld att gömma sig bakom. De ”enskilda fallen” är många och de liknar varandra. De illustrerar den svåra verklighet som innovatörer och entreprenörer lever i. De handlar om personer som har försökt bygga upp någonting men har hamnat i klorna på mycket oseriösa s.k. riskkapitalister, även statliga. De handlar om personer som har kommit på briljanta idéer vilka sedan resursstarka storföretag helt sonika har lagt beslag på, utan ersättning. En del har gått under, tillintetgjorda via personlig konkurs, vissa har sorgligt nog även tagit livet av sig. Här finns ett mycket stort mörkertal.

Själv berättar jag gärna mera om ”det enskilda fallet” Börje Ramsbro vs Stiftelsen Industrifonden. Jag har sedan ett par år satt mig in på djupet i ”System 3R-affären”, där Börje blev av med sin egen företagskoncern System 3R, vilken han drev i 25 år. Det som är en stor skam är att den statligt bildade Stiftelsen Industrifonden är så inblandad i den här affären. Läs vidare: Statlig bluffmakare

Än mer skamligt är det att ledningen hos Industrifonden, med den nyligen avgångne VD:n i spetsen, sedan många år vägrar att sätta sig in i fallet, ta sitt ansvar och ställa tillrätta tidigare begångna fel. Riktigt ansvarslöst är det att denna ledning istället anlitar suspekta advokater som ombud och ”konsulter” med uppdrag att göra sitt bästa för att sopa allt under mattan. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Sådant här ska inte få förekomma i en rättsstat, det är en skam för Sverige. Mikael, visa civilkurage och tillsätt t.ex. en utredning där ett antal av dessa innovatörer och entreprenörer aktivt får delta och bli lyssnade på. Det är enda chansen för att Ni nu ska komma rätt från början och inte förlora dyrbar tid. Det är enda chansen att näringsdepartementet ska kunna verka på det sätt som det är menat. Utan ett riktigt nuläge är det väldigt svårt att vidta rätt åtgärder.

Jag ser fram emot att höra av Dig. 

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Se vidare:
Tidigare brevväxling mellan Mikael Damberg, Sofie Evertsson och Bankrättsföreningen.


Bilagor:

Brev till Mikael Damberg 2014-09-03
Svar från Sofie Evertsson 2014-09-10
Svar till Sofie Evertsson 2014-08

Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share