Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Kan man dupera en tingsrätt?
Av Marie-Anne Olsson  - 2013-02-09

Frågeställningen i rubriken är inte någon som jag någonsin har tänkt på tidigare, eller någonsin skulle komma på tanken att tänka på. Men när jag läser det nya svaromål, som kom in häromdagen från Stiftelsen Industrifonden via ombudet advokat Hans Bagner, i den tvist som dessa inlägg handlar om, tvisten mellan Börje Ramsbro och Industrifonden, så dök den frågan upp i mitt huvud. Det verkar vara något som Bagner har specialiserat sig på, som han sätter en ära i att briljera med under sin "karriär". Avbildad: Hans Bagner

Se bland annat Sabotage av en rättegång och En oanständig förlikning

Man behöver bara läsa första stycket i det åttasidiga svaromålet, för att klia sig i huvudet och undra: Är detta sant? Borde det inte vara nog nu? Eller ska Bagner också lära upp andra yngre, ambitiösa och lättlurade advokater att gå i hans fotspår? I detta andra svaromål har han nämligen tagit med advokat Pontus Ewerlöf, partner i MAQS Law Firm.

Det märks inte minst på att svenskan är lite bättre än i det första svaromålet. Men det är ju mindre viktigt. Viktigare är att de sitter i knäet på Håkan Nordquist. Man kan mer än ana Håkan N bakom kulisserna dikterande vad Bagner ska ta upp, hur han ska bete sig för att förvränga allting så mycket som möjligt, röra till allt på ett gränslöst sätt och på så sätt göra sitt bästa för att dupera Stockholms Tingsrätt. För måste Industrifonden "krypa till korset", ja då ligger Håkan Nordquist riktigt illa till. Det här luktar inte gott.  Avbildad: Pontus Ewerlöf

Jag ska här nöja mig med att citera "punkt 1.1 Sammanfattning:

Ramsbro har under snart två decennier belastat domstolar och motparter med ett flertal tvister som alla har sitt ursprung i Ramsbros överlåterlse av System 3R-koncernen, dvs aktierna i System 3R Holding och därmed dess dotterbolag, bl.a. System 3R International, den 3 december 1993. Vidare har Ramsbro bedrivit omfattande publicistiska kampanjer mot bland annat Industrifonden. Trots att Ramsbro var mycket väl insatt i System 3R-koncernens ekonomiska förhållanden och frivilligt, biträdd av såväl ombud som rådgivare, vidtog rätthandlingarna den 3 december 1993 för att undvika en konkurs i Holding och trots att han därefter träffat en förlikning den 8 mars 2000 (som senare bekräftats av honom) genom vilken han avstått från samtliga ytterligare anspråk av vad slag de må vara i anledning av rättshandlingarna den 3 december 1993 har detta inte hindrat Ramsbro från att fortsätta tvista i denna sak. Den senaste i raden av tvister är den som Ramsbro nu söker driva mot Industrifonden."

Jag stannar här. Men det finns sju sidor till samt två ensidiga bilagor.

Självfallet är det inte lätt för en oinsatt part att ta ställning till, om det är Börje som är en rabiat rättshaverist eller om det är Håkan Nordquist med sin krets av uppbackare och samarbetspartners (varav Industrifonden är en) som är detsamma.

Just därför har jag gett mig i kast med att tränga in i den här saken och försöka förstå så mycket som möjligt. Och en sak är säker. Det är inte Börje Ramsbro som har kostat mest hos våra domstolar. Hans Bagner är en person som definitivt inte borde uttala sig om sånt som slöseri med tid och pengar. Han har till och med oförskämdheten att i detta svaromål ondgöra sig över hur mycket tid det har tagit för honom att författa de här lögnerna och begär därför 290 000 kronor för besväret (hittills). Är Industrifondens ledning så dum så den ställer upp på detta? Eller subventioneras det av Håkan Nordquist? Jag kan förstå att han har råd. Avbildad: Håkan Nordquist

Om det nu ligger Bagner varmt om hjärtat att spara pengar och komma till skott, VARFÖR har han och Industrifonden då inte läst och tagit i beaktande de fakta som finns? VARFÖR har inte Industrifonden redan för flera år sen grundligt läst Börjes "Vitboken System 3R-affären" som den fått? VARFÖR har inte Industrifonden tagit rättsutlåtandena i allvarligt beaktande? VARFÖR har de inte vågat möta Börje och komma överens om någonting alls? VARFÖR kämpar de emot med näbbar och klor? Jag skulle kunna fortsätta. Många frågetecken är det.

Istället tjafsar Bagner vidare med att det finns en option som allt vilar på, utan att med ett ord beröra de bevis som har framkommit om att den är falsk, betydelselös, tillkommen på ett olagligt sätt av Håkan N. Istället fortsätter Bagner att hålla upp "förlikningen från den 8 mars 2000" som en sköld och vågar inte med ett ord ta en diskussion om, huruvida den överhuvudtaget gäller Stiftelsen Industrifonden.

Vad Bagner tar upp är redan bestämt i förväg, av Håkan Nordquist, med utgångspunkt i den "körplan" han fabricerade hösten 1993, och det har Bagner fått order att hålla sig till till varje pris.

Börje och hans ombud Percy Bratt begärde i sin senaste inlaga ut det köpeavtal / överlåterlseavtal som motparten anser affären vilar på. Inget sådant avtal har bifogats detta svaromål, det berörs inte ens med ett ord. Varför inte visa Börje istället hur det har gått till, om nu allt har gått så rätt till? Då kommer han att sluta besvära både domstolar och Industrifonden och Hans Bagner med flera. Det borde ju vara det bästa. Men troligen har herrarna bakom detta gigantiska svindleri svårigheter med att bestämma sig för vilken av alla varianterna som är den riktiga.

Se "Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R

Enkelhet är inte Bagners sätt. Krångla till allt så mycket som möjligt är hans sätt, svartmåla andra så mycket som möjligt är hans sätt, vräka ur sig lögn efter lögn är hans sätt. Och tydligen är detta uppbackat av MAQS Law Firm? Jag kan annars inte förstå hur de kan låta honom hållas.

Han fightar som en tokig för att få Stockholms Tingsrätt att inte ta upp målet överhuvudtaget, genom lögner, krångel, svartmålning, vägran att bemöta några fakta, vägran att lämna över begärda avtal och så vidare. För han vet innerst inne att Börje har rätt. Börje är ingen idiot. Man får gärna tycka vad man vill om honom som person, men rätt har han. Han skulle inte ha ägnat så pass mycket tid och intresse åt detta i så många år, om han inte visste att "förvärvet" av System 3R skedde genom ett brott, eller en hel rad av brott som blev en hel härva och därför är svåra att reda ut. Han vill helt enkelt få fram sanningen. Ju förr den kommer fram desto snabbare är det här över.

Det enda syftet med Bagners haranger måste vara att söka dupera Stockholms Tingsrätt. Hur rimmar allt det här med de värderingar som MAQS Law Firm utger sig för att ha, Torbjörn? Avbildad: Torbjörn Lindmark.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Till sist en kommentar till påståendet att "Vidare har Ramsbro bedrivit omfattande publicistiska kampanjer mot bland annat Industrifonden". Vad menar Bagner här? OM han menar de inlägg på internet som JAG har skrivit alltsedan augusti 2012, så har han fått det hela om bakfoten. Jag får givetvis allt underlag från Börje, annars skulle jag inte veta någonting om den här "affären". Men jag kan läsa själv och jag har egna värderingar och egna åsikter. De stämmer inte alltid ens överens med Börjes. JAG står själv, till hundra procent, bakom det jag skriver. Inte ett ord är skrivet som jag inte kan stå för. Och JAG har ingenting emot Industrifonden som sådan. Absolut inte, det är en fin institution när den fungerar som den ska. Just därför är det så sorgligt att dess ledning och dess advokat/er beter sig på ett så destruktivt sätt. Det jag, alltid, vänder mig emot är oärlighet, hyckleri, svartmålning, struntprat i tal och skrift utan betydelse oavsett var det dyker upp. Sluta upp med allt detta, Bagner, så kommer skriverierna från min sida att upphöra också. DS

Bilderna är nedladdade från Internet

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida