Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Öppet brev till Anne Ramberg om Etik och Juridik
Av Marie-Anne Olsson  - 5 oktober 2012


Hej Anne!

Min rubrik till det här brevet, etik och juridik, syftar på ett område som, enligt utdrag på er hemsida från din Vänbok till Sten Heckscher, tydligen ligger dig extra varmt om hjärtat. Det gläder mig. För då måste det helt enkelt vara så, att du inte alls känner till hur advokat Hans Bagner och advokat Olle Flygt har betett sig. I så fall skulle de inte vara advokater längre.

Jag vill inte göra brevet alltför långt, så jag ber dig läsa mera på denna sida, särskilt inläggen som heter "Sabotage av en rättegång" och "En oanständig förlikning".

Jag är novis inom juridiken, men har rent allmänt lång och bred erfarenhet från näringslivet. Det jag har erfarit sedan jag har börjat sätta mig mer in i vad som har skett i den s.k. "Börje Ramsbro och System 3R-affären", det gör mig förbluffad och förskräckt. Är det så här det går till? Är det här beteendet inom advokatkåren och rättsväsendet vanligt i Sverige? Det kan, det får, inte vara möjligt?

Om det vore känt hos Advokatsamfundet hur dessa advokater genomförde den rättegång som ägde rum i Stockholms Tingsrätt 10 november-16 december 1997, skulle Hans och Olle ha uteslutits för länge sedan. (Risken är naturligtvis stor, att om ingen sanktion finns för ett så flagrant oetiskt och rättsvidrigt beteende, upprepas det, så detta var nog inget engångstillfälle?) Och om detta är känt och de inte har uteslutits, då kan ni lägga ner Advokatsamfundet. Då fyller det ingen funktion utan är tyvärr, som så många andra institutioner, enbart en organisation för inbördes beundran, byggd på tomma ord, floskler utan minsta mening. Det är tröttsamt.

Här är några utdrag ur din text, vilken jag för övrigt finner väldigt bra och riktig och hoppfull, som jag särskilt fäste mig vid.

"Juridiken är ju själva grundvalen för samhällsbygget. .. Juristerna ska vara rättstatens beskyddare.

Ett system som inte är bättre eller etiskt mer högstående än dess svagaste länk riskerar att tappa i legitimitet.

En rättsstat har behov av en stark och oberoende advokatkår med hög integritet. Advokat ingår i gruppen reglerade yrken och titeln advokat är skyddad i lag. Av lag framgår också de krav som uppställs för att kunna antas till ledamot, hur tillsynen över advokatväsendet är anordnad m.m. Allt detta har till syfte att garantera hög etik och professionalism inom advokatkåren. " 

Ja, sannerligen är det på detta viset, eller borde vara. Men för mig just nu känns orden som ett hån. Om detta stämmer, varför har vi då en s.k. kris inom rättsväsendet idag? Varför framstår det som en så viktig del att reformera, tilldela ökade resurser osv från politikernas sida? Kanske för att vi har jurister som inte beskyddar rättsstaten, utan beskyddar sig själva och sina bankkonton? Vi har en advokatkår (delar av den i alla fall och det är illa nog) som inte kommer i närheten av den höga etik och den professionalism som du skriver om.

Du förstår nog mina funderingar? Det jag har erfarit går precis, på ett utstuderat sätt, på tvären emot allt det fina som du skriver om. Jag avslutar med ytterligare ett par vackra citat från din bok.

"...Låt mig i detta sammanhang också få påpeka att just advokater är särskilt vana att förhålla sig till såväl juridik som etik.

Men för advokater är också etiken i högsta grad en levande och integrerad del i advokatens vardag. En advokat har nämligen att förhålla sig till etiska regler; Vägledande regler om god advokatsed. För det fall detta inte sker kan en advokat ådömas disciplinär påföljd."

Snälla Anne Ramberg, gör ditt bästa för att vi ska närma oss det tillstånd, då vi med stolthet kan säga att här i Sverige har vi just den sortens advokatkår som beskrivs ovan. Och vi drar oss inte för att ta till de disciplinära åtgärder som behövs för att upprätthålla det tillståndet.

OBS: Det finns bandinspelningar och dokument som stöder alla påståenden.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Länk till Sveriges Advokatsamfund


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share