[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Front mot bankrötan
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 20 januari 2003

Den 4 oktober år 2000 inlämnades en flerpartimotion till riksdagen av Johan Lönnroth, ( v ) Lena Ek ( c ) och Rolf Åbjörnsson ( kd ) om att tillsätta en oberoende kommission som skall utreda följderna av den svenska bankkrisen. Med vilka mått man än mäter, måste denna politiskt uselt skötta kris, betraktas som den största ekonomiska svenska rättsskandalen i Sveriges historia

Ytterligare en enskild motion inlämnades den 5 oktober samma år av folkpartisterna Siw Persson och Kenth Skårvik. Med uppmaningen att en sådan kommission snarast borde tillsättas för att utreda orsaken till, kostnaden för och efterverkningar från småföretagardöden under bankkrisen.

De politiska partier som var mest involverade i hanteringen av bankkrisen ( moderaterna och socialdemokraterna ) avstod däremot för att motionera i riksdagen i denna viktiga fråga. Detta trots att den f d bankministern Bo Lundgren vid det stora seminariet om bankkrisen den 9 maj år 2000 där jag själv deltog, lovat att medverka till att en utredning om bankkrisen skulle komma till stånd.

Ett år senare beslutade Finansutskottet att tillsätta en oberoende kommission. Men fortfarande har ingenting hänt ! I samband med beslutet att utreda dessa frågor ordentligt började jag skriva en bok om vad som hände under bankkrisen för att kunna dela ut till kommissionens deltagare, som nyss utkommit. Från bankkris till börskris” ( Bankrättsföreningen, 2003 )

Men fortfarande finns det inte någon utsedd kommission, som jag kan ge boken till.

Nu ryktas det att Gunnar Lund skall bli ordförande i kommissionen som ännu inte tillsatts. Och i så fall kan vi se fram mot en politisk utredning vad som hände under den svenska bankkrisen när 60.000 livskraftiga företag försvann, och den svenska statskulden ökade med astronomiska tusen miljarder och 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Den nyss avslutade utredningen om ”rikets säkerhet och den personliga integriteten” ( SOU 2002:87 ) som tillkom trettio år för sent, visar hur politikerna handlägger känsliga utredningar och vad politiska utredningar får för följdverkningar: Ingen ställs till ansvar och ingen straffas för de som var ansvariga för den olagliga politiska åsiktsregistreringen.

När det gäller den svenska bankkrisen vet vi i dag att det var Finansinspektionen med godkännande av den dåvarande bankministern Bo Lundgren som nervärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70%, bara för att det skulle bli lättare för krisbankerna att säga upp krediter för livskraftiga företag.

Vi känner också till att Bo Lundgren godkände att krisbankerna fick säga upp krediter för friska företag som inte längre ”passade in i krisbankernas portfölj”. Dessutom godkänner svenska domstolar fortfarande att bankerna säger upp krediter för företagare, utan att följa gällande regler för pantrealisation !

Mot den bakgrunden vill jag uppmana justitieminister Thomas Bodström att omgående se till att den kommission som riksdagen redan beslutat om att tillsätta, snarast kommer till stånd, och att ledamöterna i kommissionen inte består av politiker utan av oberoende experter.

Som ordförande i Bankrättsföreningen är jag medveten om att jag själv är jävig, och inte kan delta i kommissionens arbete Men jag delar gärna ut min nyutkomna bok till kommissionens ledamöter, för att de skall kunna veta hur de skall utreda sakfrågorna ordentligt kring vad som hände under den svenska bankkrisen, och vilka som nu måste ställas till svars i förra seklets största ekonomiska rättsskandal.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida