[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Kolla hos JK hur många som klagat på advokaten!
Av Lars-Erik Olsson  - Dagens Industri - 20 oktober 2000

Justitiekanslersämhetet (JK) för ett register över antalet anmälningar mot advokater och och omtalar också huruvida resultatet blivit erinran eller varning.
    Någon anmälan kan alla ådraga sig. Men har advokaten förekommit ett par gånger det senaste året, ska man nog anlita annat ombud, även om anmälningarna inte lett till disciplinär åtgärd. Det finns som bekant en stor gråzon, inom vilken Advokatsamfundet inte finner anledning sätta ner arvodet. Att som grädde på moset få en tvist om arvodet med sin advokat efter en förlikning med motparten är mer än de flesta orkar ta.
    Hade jag haft kunskapen om JKs register tidigare i år, hade mitt val av ombud blivit annorlunda.

Lars-Erik Olsson
Civilekonom, Lund

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida