[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Inför personligt ansvar för fogdens män
Av Ingvar Liljegren - Dagens Industri - 14 november 2000

DI har haft debatt om företagande, skattemoral, tilltro till rättsväsende, rättssäkerhet etc. Jag har läst de flesta inläggen, med stigande förvåning. Det förefaller som om många utredare, konsulter och myndighetspersoner faktiskt tror att tilltron till rättssäkerheten finns i realiteten. Inget är mer felaktigt. För enskilda eller småföretagare, utan resurser att anlita kvalificerade advokater, vågar jag påstå att tilltron helt saknas.
   Stefan Ravelin skriver 28/9 "vi får hoppas att en princip som innebär att medborgare ska bevisa sin oskuld inte blir stilbildande i Sverige"! Men varje dag, i Sverige, utsätts människor och företag för just den princip som Stefan Ravelin säger sig hoppas att den inte blir stilbildande!
   Hur försvara sig mot anklagelsen att man arbetat svart? Hur kan någon enda människa bevisa att man inte mottagit svarta pengar? Skattemyndigheten behöver inte bevisa, endast "anse" och du ska bevisa att han har fel. Inte säga emot, bevisa.
   Skattemyndigheten "anser" att ett företag haft större intäkter än redovisat, behöver inte styrka med bevis. Bolaget påförs skatt och straffskatt att betalas inom en månad.
   Anstånd om betalning tills dom fallit i Länsrätten nekas av myndigheten med motiveringen "Skattemyndigheten anser att rätten inte kommer att ändra beslutet varför anstånd inte meddelas". Bolaget gör konkurs,
   Det här lever svenska småföretagare med, varje dag,

Vad Sverige verkligen behöver är ett personligt, ekonomiskt ansvar for de här tjänstemännen. Till gagn för jobb, företag och företagare, och därmed för hela landet.

Ingvar Liljegren
f.d. ägare till Hilveco Idé & Utveckling AB, i KK

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida