[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

JK bannar Advokatsamfundet
Av Per Mortensen - Dagens Nyheter - 18 februari 2002

En kvinna anmälde en advokat till Advokatsamfundet för oskicklighet. Samfundet fann Inget att klaga på. Men justitiekanslern, JK, tar nu samfundet i örat och kräver att det gör en rejäl utredning och vidtar åtgärd mot advokaten.

KVINNA HADE GIVIT en advokat i en stad i Skåne uppdraget att vara henne behjälplig vid en bodelning. I boet ingick bland annat aktier i den förre makens advokatrörelse, och en fastighet. Men kvinnans advokat godkände en för låg värdering av aktierna, och det uppstod oklarheter kring hennes hälftenandel av fastigheten.
   Kvinnan vände sig två gånger till Sveriges advokatsamfund, men utan att få gehör för sin klagan.
   Det fick hon emellertid av JK, till vilken hon också vände sig.
   Det blev ord och inga visor. JK ifrågasätter om Skåneadvokaten ens känner till de grundläggande lagbestämmelserna, rättsgrundsatserna och prejudikaten. Han ifrågasätter starkt om advokaten på ett acceptabelt sätt tillvaratagit sin klients intressen, och kallar hans förhållningssätt anmärkningsvärt.
   JK;s slutsats blir att advokaten "misskött sitt uppdrag", och det har för klientens del resulterat i "en betydande ekonomisk förlust",
   JK bannar också Advokatsamfundet, och hävdar att dess disciplinnämnd på eget initiativ åtminstone borde utreda ett fall där ord står mot ord "men där anmälarens påståenden framstår som minst lika troliga som advokatens". JK begär nu ätgärd mot advokaten.
Saknar Advokatsamfundet förmåga att hålla rent framför egen dörr?
   - Det anser jag inte. Det finns ingen annan yrkesgrupp med lika stränga etiska regler, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 
Varför lämnade ni då kvinnans anmälningar utan åtgärd?
   - Det kan jag inte kommentera. eftersom fallet nu prövas igen. Men det är jätteovanligt att JK gör en sådan här begäran. Det har inte hänt på flera år.

Per Mortensen
per.mortensen@dn.se
08-738 11 36

 

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida