[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Riskfritt för advokater att ta för mycket betalt
Av Sonja Andersson  - Dagens Industri - 4 augusti 2000

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, försöker den 8 juni i sitt debattsvar till Bertil Burström förklara varför det fälls en mindre andel advokater i Sverige än i våra grannländer. Ramberg menar att det beror på att arvodesärenden ej prövas av disciplinnämnden. I Sverige behandlas klagomål på advokaters arvoden genom särskilt skiljeförfarande. I 40 procent av dessa fall nedsattes arvodet det senaste året.

- Man bör betänka att skiljenämnden består av advokater, det vill säga kollegor till den advokat vars arvode prövas. Dessa samfundsbröder har förmodligen inte något emot att hålla taxan så hög som möjligt. Eftersom prickning för detta ej är möjlig i Sverige är det riskfritt att försöka skörta upp sin uppdragsgivare. ”Går det så går det.”

 Varför måste ärenden i disciplinnämnden behandlas under sekretess? Klienten borde själv få bestämma om ärendet ska sekretessbeläggas. Förmodligen är det advokaterna själva som vill slippa insyn och granskning. För övrigt har jag sett en disciplinanmälan där man endast behandlat två punkter av sju.

Varför skulle advokatens moral vara högre vid genomförandet av sitt uppdrag än när det gäller fakturering? För den icke lagkunnige klienten är det svårare att upptäcka juridiska felgrepp. Många försumligheter hos de juridiska ombuden blir därför inte påtalade.

 Många anmäler inte för att man vet att det inte lönar sig. Disciplinanmälan är egentligen meningslös så länge handläggningen sker under total sekretess och med advokatmajoritet. Varför får inte anmälaren se och yttra sig över sammandraget och förslaget till beslut?

Sonja Andersson
Höganäs

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida