[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Englands centralbank stäms på 15 miljarder
Av Björn Anders Olson - Dagens Industri - 24 mars

Den brittiska centralbanken, Bank of England, kommer att stämmas på l miljard pund, närmare 15 miljarder kronor.
   Storbritanniens högsta civildomstol har givit klartecken för konkurs förvaltarna i den kollapsade banken Bank of Credit and Commerce International att gå vidare i målet.
   Det är första gången en centralbank tvingas försvara sig i domstol mot anklagelser för tjänstefel.

Prestigeförlust
   Målet slår hårt mot bankens prestige och kommer att ta stora resurser i anspråk under de sex tolv månader som rättegången väntas pågå. Troligen kommer också bankens chef, Eddie George, att kallas till vittnesbåset.
   De fem lorderna som med majoriteten tre mot två gav klartecken för stämningen, gick också med på att den ska gälla maktmissbruk, vilket enligt Financial Times sällan prövats i brittisk domstol.

Tillstånd trots oklarheter
   Grunden för stämningen är att Bank of England vid upprepade tillfällen gav klartecken till BCCI att fortsätta sin bankverksamhet, trots omfattande anklagelser om bedrägerier och andra illegala transaktioner.
   Hade banken stoppats hade också skadorna begränsats och fordringsägarna kunnat hållas skadelösa, menar konkurs förvaltaren Deloitte & Touche.
   I stället gick banken i konkurs 1991 med skulder på över 10 miljarder pund, vilket motsvarar närmare 150 miljarder kronor.
   En uppgörelse i godo är inte utesluten, men det troliga är att Bank of England kommer att föra kampen till slutet i domstol i stället för att medge eventuella misstag.

Björn Anders Olson
Tel 08-736 50 10

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida