[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rånet
Av Sven-Erik Forslin - 5 maj 2001

I det utmärkta radioprogrammet ”ring p1” redovisade undertecknad resultatet av en noggrann analys av 90-talets ekonomiska kris. Analysens konklusion blev att Krisen var av flera skäl medvetet framkallad.

  • Skäl numro ett angavs ligga i 80-talets början, nämligen den då ännu hemlighållna, politiska överenskommelsen att föra Sverige in i EU, eller som det då hette, EG.

  • Skäl numro två angavs vara det faktum att Sveriges välfärdsnivå vid den tiden låg skyhögt över den genomsnittliga välfärdsnivån i EG-länderna.

  • Skäl numro tre angavs vara att ohanterlig obalans, vad beträffar arbetskraftstillgång, ofrånkomligen uppstår inom en union med fri rörlighet för människor, ifall ett av unionsländerna lockar med överväldigande mycket bättre välfärd.

  • Skäl numro fyra angavs vara att Sveriges välfärdsnivå, av nämnda obalansskäl, tvingande måste sänkas - ifall medlemskap i unionen skulle möjliggöras.

  • Skäl numro fem angavs vara det rimliga antagandet att svenska folket skulle säga ”Nej” till sänkt välfärd - och därmed till Sveriges medlemskap i unionen.

Svenska folket måste alltså tvingas till acceptans av sänkt välfärd. Av detta simpla skäl manipulerades den ekonomiska krisen (och iscensattes ett av tidernas största rån) fram.

 Dagen efter detta avslöjande framträdde i samma program, ”ring p1”, en utsänd desinformatör, en i retorik, psykologi och information högutbildad man, som synnerligen proffesionellt hälsade på programledaren med skrattbubblande röst och fortsatte: ”en lustig liten farbror påstod att 90-talskrisen var medvetet framkallad”. Därefter följdes retorikkonstens ABC-bok till punkt och prickar, när det gäller att krossa en obehaglig sanning. Bl. a. sa han, citat: ” ifall Sverige skulle behöva sänka sin välfärdsnivå, skulle länder med lägre nivå än unionens genomsnitt, t. ex. Polen och Portugal, vara tvungna att höja sin välfärd för att vinna EU-inträde. Orimligt!” Slut citat.

Desinformatören avslutade med att, med skrattfylld röst fråga ”om någon verkligen tror att politiker vill få med sitt land i en union för att sänka folkets standard?” Denna desinformatörens slutkläm kördes sedan som förannons för nämnda radiopropgram. Gång på gång.

Vad säga om detta: Jo, ett lands för låga välfärdsnivå, i jämförelse med EU-genomsnittet, t.ex. Polen och Portugals, är inget hinder för medlemskap - ty detta faktum föder ingen obalans inom unionen; ingen risk föreligger att övriga länders innevånare kan tänkas massvandra till sämre välfärd - men till väsentligt högre!

Hur skapade storkapitalet, politikerna och media i samverkan krisen? Jo, Först bank- och kreditavregleringen. Resultat: Fastighetsspekulation/aktiespekulation! Bankerna lånade ut helt ”sjövilt!” Ofantligt höjd risknivå! Sammanbrott av kreditsystemet!

Senare: Valutaavreglering. Resultat: Stort utflöde av kapital. (Vilket var märkligt om nu valutaregleringen inte fungerade!) Företag lånade lätt pengar i Sverige, investerade inom EU. Investeringar i fastighetsspekulation i Europa antog bibliska dimensioner.

FÖR SENT låstes kronan. 500 procents ränta! SVENSKA STORFÖRETAG, BANKER OCH ANDRA, BÖRJADE SPEKULERA MOT KRONAN - för att driva igenom en devalvering. SE-banken ledde ”jobbet.” När kronan släpptes tjänade spekulanterna milliarder kronor. KONKURSERNAS ANTAL, VAD GÄLLDE SÅVÄL PRIVATPERSONER SOM små- och medelstora FÖRETAG STEG SOM EN HISNANDE RAKET MOT SKYN!!!

KRISEN VAR UPPNÅDD!!! KRISPAKET kom! SÄNKT ARBSGIVARAVGIFT! MINSKADE BIDRAG! SÄNKT ARBETSLÖS- HETSERSÄTTNING! ÖKAD UTSLAGNING! FÄRRE JOBB! FÖRTROENDEKRIS! OTRYGGHET! MINSKAD KONSUMTION! ÖKAT SPARANDE!

MANEGEN VAR KRATTAD - FÖR STORKAPITAL-BANK-POLITIKER och MEDIAMAFFIAN och av nämnda s---s ÖVERTALADE EU-ANHÄNGARE! FOLKET VAR SKAKAT, MOTTAGLIGT FÖR ”JA”-sidans idéer!!! VÄGEN LÅG ÖPPEN - SPIKRAK - FÖR PLANERAD FÅNGENSKAP AV SVENSKA FOLKET samt RÅN AV DET SAMMA!

SVERIGE -- en Maffiastyrd enpartistat!

Tack för Bankrättsföreningen -- och oerhört proffsig sida/sidor! Hjärtligt tack!! LYCKA TILL -- NI BEHÖVS VERKLIGEN!!!

Sven-Erik Forslin


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida