[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Banklagskommitténs slutbetänkande
Redaktionen - Dagens Förvaltning - 13 juli 2000

Banklagskommittén föreslår att en särskild myndighet - Krishanteringsmyndigheten - inrättas för att ta hand om rekonstruktion och avveckling av banker med problem.

Banklagskommittén tillsattes med anledning av den finansiella krisen i Sverige i början av 1990-talet. Det har ingått i kommitténs uppgifter att överväga hur banker i kris skall hanteras. Mot bakgrund av erfarenheterna från bankkrisen och med stöd av egen analys har kommittén funnit att gällande regler har sådana brister att de inte går att använda i alla lägen. I betänkandet föreslår kommittén därför en särskild ordning för rekonstruktion och avveckling av bankaktiebolag med problem - kallad offentlig administration (OA).

Huvudsyftet med OA är att det skall vara möjligt att till låga samhällsekonomiska kostnader undvika kriser i det finansiella systemet. Förfarandet är utformat så att en banks ägare skall bli de första att bära bankens förluster och därefter borgenärer med fordringar som uppkommit före ett betalningsstopp.

Förslaget innebär att en bank som har så svåra problem att den hotas av konkurs eller återkallad oktroj, kan sättas under en form av statlig tvångsförvaltning utan att staten övertar ägandet.

En kris för en enskild bank kan blossa upp på några timmar. Kommittén anser att det är lämpligt att införa lagreglerna om OA så snart som möjligt under nuvarande förhållanden på marknaden eftersom de då snarast kan ha en stabiliserande verkan i motsats till vad som kan bli fallet om de införs i ett läge där stabiliteten i det finansiella systemet inte är så god.

Redaktionen

Dagens Förvaltning
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida