[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Kunderna vinnare på FS-bankens giv
Av Anna Sedbom - Dagens Industri - 14 augusti 2001

De fyra svenska storbankernas kostnader för den statliga insättningsgarantin har sjunkit från drygt 1,5 miljarder till 283 Mkr i år. Men trots att bankerna därmed minskat sina kostnader för att hantera kundernas sparpengar är det bara Föreningssparbanken som säger sig ha låtit kunderna ta del av kostnadsminskningen.

Den statliga insättningsgarantin infördes i spåren av bankkrisen 1996. Alla företag och privatpersoner som har upp till 250 000 kronor i en bank eller annat sparinstitut som omfattas av garantin, kan få ersättning vid en konkurs.
   Banker och sparinstitut har därför sedan 1997 sammanlagt betalat in cirka 2 miljarder kronor årligen till insättningsgarantifonden.
   För de fyra storbankerna Föreningssparbanken, Nordbanken som ingår i Nordea, SEB och Handelsbanken har den sammanlagda totala kostnaden uppgått till cirka 1,5 miljarder per år.

Avgifterna sänktes
Men regeringens målsättning att garantifonden ska innehålla 2,5 procent av det belopp som omfattas av garantin var vid årsskiftet uppfyllt. Därför har avgiften i år sänkts frän 0,5 procent till 0,1 procent av det garanterade beloppet.
   Det innebär en 80-procentig kostnadsminskning för de fyra storbankerna och alltså lägre kostnader för att hantera kundernas sparpengar. Därmed torde det finnas utrymme för att höja sparräntorna.

ganget.gif (320143 byte)Men trots detta är det bara Föreningssparbanken (FS-banken) som säger sig ha låtit kunderna ta del av kostnadsminskningen.
   "I maj fördubblade vi räntan på bankens privatkonto från 1,75 procent till 3,50 procent på belopp upp till 15 000 kronor. En av orsakerna till detta var den lägre kostnaden för garantifonden", säger Jesper Berggren, presschef på FS-banken.


Låga prisjusteringar
På Nordbanken har man visserligen höjt inlåningsräntan för bankens internkunder med personlig service under våren. Men Nordbankens informationschef Ann-Leena Mikiver säger att böjningen inte är kopplad till den sänkta kostnaden för insättningsgarantin.
   Inte heller Handelsbanken (SHB) har i nuläget några planer på att genomföra pris- eller räntejusteringar till följd av kostnadsminskningen.
   "Vi genomförde inga prisförändringar när insättningsgarantin infördes och det har ännu inte varit aktuellt att justera priserna till följd av avgifts minskningen", säger Lars Lindmark, presschef på SHB.
  SEB har inte heller gjort några prisjusteringar på inlåningssidan sedan garantiavgiften sänktes.

Anna Svedbom
08-736 49 71
anna.svedbom@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida