[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Den rädde Bo Lundgren
Av Stig Larsson - 10 december 2000

I april 1996 översände jag en mycket detaljerad redogörelse till Bo Lundgren för turerna kring hur Retriva på ett rättsvidrigt och burdust sätt övertog mina fastigheter, trots betalning av räntor och kraftiga amorteringar.

Svaret från Bo Lundgren lät inte vänta på sig. Svaret var entydigt och fullt utskrivet av honom att "för Retriva fanns inga som helst legala möjligheter att överta fastigheterna".

Läser man och analyserar brevet får man direkt intrycket, att Bo Lundgren inte hade tänkt på den skadeverkan som tillkom och blev till den allvarliga karaktär, som försatte tusentals företag och personer i en allvarlig finans- och konkurssituation efter det katastrofala upplägget av Moderatregeringen 1992/1993, för att lösa finanskrisen.

I år 2001, närmare bestämt i juni, tillskrev jag Bo Lundgren ånyo och bad honom att närmare utveckla vad han menade med att "för Retriva fanns inga som helst legala möjligheter att överta fastigheterna".

Jag har inte fått något svar från Bo Lundgren, trots att snart ett halvår har gått. Orsaken är, att Bo Lundgren är rädd och inte kan hantera frågeställningen.

bo.jpg (29407 byte)Jag läste också i en dagstidning den 19 november i år ett reportage om Bo Lundgren där det står att läsa: Född och uppvuxen i Kristianstad och har "ännu hus och skogsfastighet i Skåne". Sina egna hus och sitt innehav har han sett om och inte nedvärderat med 50-70% och inte överlämnat till Retriva-Kungsleden. Han har säkert inte heller betalat någon "ryggsäck" utöver det, på upp till en miljon kronor till Nordbanken-Retriva, som företagarna fick göra, på order av Bo Lundgren.

"Bo Lundgren" jag vill ha tillbaka mina pengar och det är regeringen(-arna M och S) som bär ansvaret och till vilka jag kommer att rikta skadeståndskrav.

Stig Larsson


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida