[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Staten räddade Handelsbanken

I Dagens Industri den 15 februari förnekar Handelsbankens VD att hans bank var på fallrepet under finanskrisen. Men även Handelsbanken räddades av staten. Det var svenska folket som såg till att banksystemet inte kollapsade. Som tack för hjälpen sa banken upp krediter föra gamla kunder och höjde räntorna och avgifterna för att snarast återfå sin soliditet.

Detta har bankerna också lyckats med, tack vare kapitaltillskottet till Gota och Nordbanken, miljardlånet till Sparbanken och aktieägarnas räddning av Föreningsbanken och S-E-Banken. Staten blundade därefter för de oförtjänt stora räntemarginaler som bankerna tog ut för att de åter skulle komma på fötter. Handelsbanken låg således också samhället till last.

Det medges gärna att Handelsbanken var försiktigare än sina kolleger och därmed slapp stå där med vanäran att tigga pengar från staten - som Gota , Nordbanken och Sparbanken. Men utan hjälp från staten som tillät en oskälig räntemarginal skulle inte heller Handelsbanken ha kunnat uppnå den överenskomna kapitaltäckningsgraden. Det var ett krav som bankerna hade förbundit sig att uppfylla senast den 1 februari 1990 - en tidpunkt som det är ostridigt att ingen av bankerna kunde hålla.

MATS LÖNNERBLAD
Egen företagare

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida