[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Småföretagarnas villkor fläckar EUs bild av Sverige
Av Bengt-Åke Printz - Dagens Industri - 5 januari 2001

Det putsas och fejas runt om i landet inför EU-ordförandeskapet. Det byggs om och det köps in svenskdesignade möbler. Det är vad medierna uppmärksammar.
   Medierna borde ägna fem minuter åt att läsa på om ryssen Potemkin. Han hade ett liknande uppdrag en gång i tiden.
   Inne på departementen är hundratals tjänstemän sysselsatta med att på varje område skapa bilden av det utvecklade och moderna landet med människan i centrum.
   Småföretagarnas villkor finns dock inte med bland det som regeringen kommer att visa upp med stolthet. Få områden inom den svenska inrikespolitiken är så vanskötta.
   Inget har på decennier gjorts för att på allvar rensa upp i den bitvis rent diskriminerande lagstiftning som gäller för landets småföretag.
   Företagareförbundet kommer under ordförandeskapet att kartlägga förhållandena i de stora EU-länderna med avseende på följande frågor:

  • I Sverige har facket laglig rätt att sätta småföretag i blockad, även om företaget i fråga inte har ett dyft med konflikten att göra!

  • De anställdas och ägarnas sjukfrånvaro i småföretagen kostar i dag samhället 2-3 procent av lönesumman. Men småföretagen belastas med en avgift på 8,3 procent, alltså nästan tre gånger så mycket. 1 verkligheten betalar småföretagen för den exploderande långtidssjukfrånvaron i de sektorer där politiker har arbetsgivaransvaret.

  • Kapitalinkomster beskattas numera i Sverige med 30 procent. Men kommer inkomsten från ett fåmansföretag, tas det ut mellan 50 och 60 procent i skatt- de ökända 3:12-reglerna.

  • Skulle småföretagaren göra ett fel i sin deklaration. påförs 40 procent i straffskatt, i praktiken rent schablonmässigt. Sanktionssystemet strider mot Europakonventionens artikel 6, men detta har ändå inte föranlett regeringen att ändra på det.
       Skattetillägget gäller generellt för alla skatteskyldiga, men småföretagarna råkar särskilt illa ut; de har svårare än storföretagen att hantera djungeln av komplicerade skatteregler.

  • Så fort en småföretagare gör vinst ett år, tas vinstskatt ut. Görs förlust kommande år, kan denna inte kvittas mot föregående års vinst. För massor av småföretagare får detta rent orimliga konsekvenser.

  • I Sverige belastas varje lönekrona med en löneskatt på cirka 12 procent.
       Med den extra belastningen ska vi konkurrera med övriga EU-länder. Som om svenska simmare skulle tävla med ett bälte av bly på 10 kilo i internationella mästerskap!

I Företagareförbundet vet vi att läget vad gäller dessa punkter är helt annorlunda i de stora EU-länderna. Första halvåret 2001 är ett utmärkt tillfälle för oss att se till att gamla unkna lagar som i decennier diskriminerat Sveriges småföretagare vädras ut.

BENGT-ÅKE PRINTZ
Förste vice ordförande i Företagareförbundet Företagarforum

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida