[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

De fattiga & De rika
Av Alf Susaeg - Aftonbladet tyck till - 9 januari 2001

Foto: Lars Ottosson
fattiga.gif (110954 byte)

Aftonbladets artikelserie "DeFattiga&DeRika" är bra. Framför allt nödvändig. De problem Aftonbladet pekar på har dock varit kända många år men media - inkl Aftonbladet - har hittills regelmässigt förbisett själva grunden till den svenska samhällskrisen. Aldrig närmat sig källan, de

ansvariga, personerna, individerna.

I dagens ljus kan man undra varför.

Alla bär naturligtvis sin del av ansvaret för det som sker. Men ingen kan med fog påstå att ansvaret för det aktuella svenska samhällsfördärvet är och har varit lika stort, hos alla. Det är väl dokumenterat och belagt att en liten 'ekoelit' gjort sig skyldig till gigantiska stölder och lagbrott i samband med den svenska bankkrisen. Lika obestridligt är att samma fåtal bär huvudansvaret för andra stora samhällsproblem - mögel&sjukahusproblemet bl a. Två svenska megaskandaler som den nya ekoeliten mörklagt och som ingen hittills - utan repressalier - kunnat närma sig. Inte ens media.

Och den lilla klick som i grunden skapat förödelsen lever - som framgår av Aftonbladets artiklar - i högönsklig välmåga. Men de hundratals miljarder av allmänna medel som stoppats i samma fåtals fickor har det inte talats om - offentligt. De hittills outredda(jfr bank- och sjukahusskandalerna) grova brott och förbrytelser som är grund till alla dagens kriser talar ingen om - offentligt; alla mörklagda manschettbrott som - än en gång - i GRUNDEN orsakat nedskärningarna, arbetslösheten, sjukvårdskollapsen, korruptionen, klassklyftorna, rättsuppluckringen, övergreppen, våldet, brutaliteten.

Vi sitter alla med samma rätt i den gemensamt byggda båten. Den båt som ett allt mindre men allt mäktigare fåtal tagit över. Den båt denna lilla klick nu betraktar som "sin" och därför vill "kasta packet över bord". Men att båten bordats genom brott i (nästan) alla former har inga media hittills talat om - offentligt. Det är det märkligaste av allt.

Tystnaden om och kring de svenska megaskandalerna är en skam i sig. Att veta men tiga, huka och blunda, likaså. Astrid Lindgren har sagt och skrivit: "Det som  inte gör det som är rätt, är inte bättre än en liten lort". Jag hoppas att Aftonbladet fortsätter på den inslagna vägen och börjar tala om för den svenska allmänheten vad som hänt, bakom de blågula kulisserna. Då, men först då, kan de bli ordning och reda igen och möjligt för ALLA att leva i detta - i grunden -fantastiska land.

Alf Susaeg

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida