[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Låt inte Nordea köpa Postgirot !
Av Mats Lönnerblad - Dagens Industri - 8 augusti 2001

Nu vill Nordbanken som ingår i koncernen Nordea, köpa Postgirot. Genom köpet hoppas banken kunna tillföra nästan en miljon nya kunder som den inte tidigare haft. Samtidigt lägger Nordbanken under sig den enda konkurrerande betalningsformen.

Eftersom Nordbanken, med staten som huvudägare redan fått mer än tillräckligt många ekonomiska fördelar, anser jag att denna affär vore olycklig. Nordbanken har fortfarande inte gjort rätt för sig mot sina kunder som drabbades av bankens uppsägningar under bankkrisen.

Dessutom har staten redan subventionerat banken på ett sätt som torde sakna motstycke i svensk ekonomihistoria.
   Pengarna som staten skjutit till har inte bara räckt till för att Gota Bank och Nordbanken skulle återfå sin kapitaltäckningsgrad när de var skyldiga att begära sig själva i konkurs. De räckte också till att utveckla Nordea till Nordens största bankkoncern på bekostnad av svenska och nordiska konkurrenter. Statens totala stödinsatser till enbart Nordbanken och Securum har uppgått till 51,2 miljarder kronor.

Samtidigt som Nordbanken ensidigt gynnats i förhållande till andra affärsbanker som också drabbades av bankkrisen, har Nordbankens kunder drabbats hårdare av uppsägningar och indragningar av krediter än kunderna i övriga affärsbanker.

Förvärvar Nordbanken Postgirot tvingas även de som inte vill ha med bankerna att göra in i det svenska banksystemet. Avgifterna blir knappast lägre genom att konkurrensen på den svenska betalmarknaden minskar.
   Låt därför Postgirot vara kvar som en oberoende enhet och fortsätta konkurrera med bankerna!

Mats Lönnerblad

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida