[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stoppa marknadsekonomins parasiter
Av Börje Ramsbro - Dagens Industri, april 1994.

Under 80-talets senare hälft härjade "vulgärkapitalisterna" som värst, det gällde att tjäna snabba pengar och fly landet från skattmasens långa arm.

"Vulgärkapitalisterna" återvänder efter en tid i exil med "rentvättat" kapital för att uppträda i skepnaden av ”kapitaltalfascister". Med penningens makt terroriserar och stjäl de av lågkonjunkturen och bankerna försvagade företagen. Därefter kommer nya "tvättresor" bort från skatt och samhällsansvar.

"Kapitalfascisterna" har ingen känsla för heder, rättvisa, moral och etik. De blir rika i plånboken med sin fattiga själ, på bekostnad av de som är rika i själen för sin goda moral och etik.

"Kapitalfascisterna" gömmer sig bakom marknads- ekonomins spelregler och hävdar principen "äta" eller, "ätas".


"Äta eller ätas": "kapitalfascisterna" gömmer sig bakom marknadsekonomins spelregler och hävdar principen "äta eller ätas", skriver Börje Ramsbro.

 Detta vittnar endast om att de fortfarande befinner sig på barbarstadiet och de ska därför bemötas som marknadsekonomins parasiter.

"Kapitalfascisterna" kommer att fortsätta sina härjningar tills vi inser att deras ensidiga handlande raserar förtroendet för marknadsekonomin och förstör för andra.

Framfarten kan endast stoppas genom att hålla dem på avstånd och visa dem bättre samhällsansvar, moral och etik.

Börje Ramsbro
5D Academy AB

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida