[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Frankrikes bankkris kraftfullt hanterad
Av Mats Lönnerblad - Dagens Industri, 16 januari 1998

Samma bankkris som inträffade i Sverige fick också Danmark och Norge uppleva. Frankrike genomgick sin bankkris samtidigt med Sverige åren 1987-1993. Men den stora skillnaden är att i Sverige drabbades både små- och medelstora företag av uppsagda krediter. Detta för att bankerna skulle kunna upprätthålla sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

I Frankrike och dess grannländer skonades däremot i stort sett företagen från onödigt uppsagda krediter.

Den stora skillnaden är också att i dessa länder utlöstes räfst och rättarting, medan de ansvariga bankdirektörerna i Sverige gått oskadda ur krisen. Dessutom har Sverige en regering som envisas med att fortfarande hemlighålla bankernas verkliga obeståndssituation och de gärningar som begicks av bankerna i samband med den svenska finanskraschen.

Thierry Jean-Pierre, fransk domare och Europaparlamentariker, har i en bok livfullt beskrivit hur det gick till när den statliga franska banken Crédit Lyonnais spekulerade bort 120 miljarder francs och hur en undersökningskommission avslöjade de värsta oegentligheterna. Han visar också hur detta fick omedelbara konsekvenser för hela den verkställande ledningen i banken och vilka straffpåföljder som därpå utverkades.

Jean-Maxime Lévêque, bankens VD 1986-1987 fängslades för bokföringsbrott. Fler huvuden kommer att rulla i bankens ledning, när undersökningsdomaren hunnit undersöka alla händelser i banken i slutet av det glada 1980-talet och i början av 1990-talet.

Den svenska regeringen borde fråga sig vad den har att vinna på att försöka dölja bankkrisens skeenden och det faktum att så många svenska företag krossades, alldeles i onödan.

Mats Lönnerblad
Sveriges Bankkunders
Riksförbund

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida