[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Många orättfärdiga beslut"
Av Jonny Ohlsson - Nya Wermlands Tidningen, Måndag 6 okt 1998

Även bankfolk är människor och vi vet, med facit i hand, att det inom Nordbanken fattades en del orättfärdiga beslut för små- och medelstora företag och privatpersoner, men den tidigare finanskrisen var dramatisk och vi tvingades vara tuffa och ta i extra hårt för att klara banken. Det förklarade Jakob Palmstierna, vice styrelseordförande i Merita-Nordbanken, som på måndagen besökte Karlstad.

- Du kan ju se vad som händer i Japan som har en oförlöst fastighetskris bakom sig och där bankväsendet föser problemen framför sig. De svenska bankerna kunde ha drabbats på liknande sätt om vi inte tagit i med hårdhandskarna.

Han får brev
Jakob Palmstierna hävdar att flera företag och privatpersoner skrivit till honom och redovisat den behandling man fått av bankens anställda i början av 1990-talet.
- Jag försöker besvara breven och i flera fall känner jag djup sympati.
- Jakob Palmstierna är bekymrad över den finansiella krissituationen ute i världen. Han tror att det blir finansiellt skakigt en lång tid framöver.
- För några veckor sedan trodde jag att krisen skulle mojna och att vi gick mot en lugnare period, men efter G7-mötet (de stora industriländerna i väst) under helgen är jag mera pessimistisk. Man lyckades ju inte åstadkomma någonting för att lugna marknaderna.

Det värsta
Det värsta som nu kan hända är att Brasilien också smittas av den finansiella krisen. Då dras hela Sydamerika in i en mycket allvarlig situation.
- Samtidigt har det politiska ledarskapet i USA kraftigt försämrats. Krisen i Ryssland är inte över och i Asien jäser det i flera länder. Det är, som jag ser det, mycket bekymmersamt.
- Det ömsesidiga beroendetmellan länderna och de olika världsdelarna har ökat markant. Dessutom opererar många sluga valutaspekulanter, George Soros och andra, som ställer till stor oreda för många länder.
- I grunden har både USA och Sverige, för att ta perspektiv på en supermakt och ett litet land, en stark ekonomi, men när kriserna blommar ut för fullt bortser många från fundamenta och man grips av panik.

Fler smällar
Han tror också att fallisimangen bland investmentbankerna kommer att öka. Både i Europa och övriga delar av världen.
- Man skall komma ihåg att den kris som nu sköljer över oss inte förorsakats av kreditförluster i bankerna. Nu handlar det om kris för valutahandeln och de som jobbar med skuldsedlar och derivat.
- Det är helt enkelt en kris för marknaden.

”Gå med i EMU”
Jakob Palmstierna anser att Sverige så snabbt som möjligt skall gå med i den europeiska valutaunionen, EMU.
- Jag tror det är viktigt för oss alla att så sker. Om inte får vi betala allt högre räntor för vårt boende. Det blir dyrare att turista utomlands och det blir mindre med investeringar härhemma.

Bra fusion
Fusionen mellan finska storbanken Merita och Nordbanken blev lyckad, anser Jakob Palmstierna, men av de 20000 anställda i Sverige och Finland får 2000 - 3000 lämna sina jobb inom tre år. Nästan hela minskningen tas ut genom s.k. naturlig avgång.Ett delikat problem har dykt upp för Merita-Nordbanken. Det handlar om möjligheterna att använda svenska språket i Finland.
- Tvåspråkigheten är inte så utbredd som vi trodde. Bland annat har vår VD, Hans Dalborg, på kort tid fått lära sig finska. Vidare försöker vi på styreIsemöten och andra aktiviteter att använda oss av engelskan.
- När det gäller Nordbankens tvist med Erik Penser är Jakob Palmstierna mycket försiktig i sina kommentarer. Att Nordbanken vann i lägre instans betyder inte med automatik att man också vinner målet i hovrätten.
- Vi har förlorat 3,7 miljarder kronor på Pensers företag och svenska banker tillsammans har förlorat betydligt mer. Det är allt jag vill säga för dagen.

Uppbromsning
När det gäller det politiska ledarskapet härhemma är han lika försiktig.
- Även om regering och riksdag skulle bemöda sig extra mycket för att minska allt krårngel för företagarna så kommer ändå den pågående krisen att bromsa tillväxten och ändra de prognoser som finns över sysselsättningen.
- Tyvärr är det på det sättet. Han konstaterar också att måtta svenska börsnoterade företag kraftigt skrivit ned sina vinstprognoser.
- Vi lever i en bekymmersam tid, säger Jakob Palmstierna.

Jonny Ohlsson

Copyright


Kommentarer från Bankrättsföreningen
Det är hedarande för Jacob Palmstierna att han nu erkänner Nordbankens misstag före, under och efter bank- och finanskrisen. Nu återstår bara att på ett hedersamt sätt kompensera de värst drabbade kunderna och återställa Merita-Nordbankens förtroende som en seriös bank.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida