[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Banker säger upp krediter olagligt
Av Mats Lönnerblad - Dagens Industri, 26 nov. 1999

Svenska domare kämpar mot EG-rätten i det tysta, skriver Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms Universitet, i ett debattinlägg 26/10. Men domarna i våra högsta rättsinstanser är inte ensamma om att inte följa EG-rätten.
- Redan 19/5 1995, bara ett halvår efter att Sverige blivit medlem i EU, skrev jag i DI att bankerna säger upp krediter olagligt och att det i samband med domstolsprövning åligger bankerna att bevisa att säkerheterna har försämrats, för att få rätt i domstol.
- Jag skrev också det som motsvarar första paragrafen i avtalsrätten - att "avtal skall hållas" - också gäller för bankerna. Denna portalparagraf, som härstammar från den romanska rätten, utgör grundbulten i all avtalsrätt.
- Den gången svarade Ulla Lundqvist, VD i Bankföreningen, själv på min artikel. Hennes svar var att "vid kreditgivning tillämpas svensk lagstiftning". Enligt henne fanns inte "någon utfyllande rättstillämpning från EU".
- Hennes uppfattning delas tyvärr av svenska domstolar, som fortfarande inte tillämpar den europeiska bankrätten i bankmål. Domstolarna följer dessutom inte heller grundläggande regler från Europakonventionen i dessa sammanhang.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida