[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

 Banker utan service
Av Tommy Eriksson - Dagens Nyheter - 29 april 2000

Nu får det vara nog med bankernas självsvåldiga beteende gentemot samhället i övrigt.

Hur många har mage att dela ut 10.000-tals kronor till sin personal samtidigt som man försämrar servicen till sina kunder ?

Vi ska betala höga avgifter för snart sagt alla tjänster som vi har fräckheten att be bankerna att hjälpa oss med. Samtidigt vill man inte ha med oss att göra personligen, utan vi skall helst sitta hemma och sköta allt via Internet.

För att besöka en bank måste man ofta ta ledigt från arbetet, eftersom de flesta kontor har inskränkt sitt öppethållande till bara några timmar mitt på dagen. Har man väl kommit dit får man stå i en jättelång kö till en enda kassa, medan det sitter massor av annan personal och trycker på sina datorer.

Jag antar att de är fullt upptagna med att flytta våra pengar hit och dit. Snart får man väl betala inträde för att överhuvudtaget komma in på en bank.

Bankpersonalen borde också tänka sig för innan de jublar: Denna utveckling leder med säkerhet till att bankerna behöver allt mindre personal och det betyder arbetslöshet för dem. Då räcker 60.000 – 70.000 inte länge.

Om bankerna har sådana övervinster att skänka bort, har jag ett bättre förslag: att ge tillbaka lite av de miljarder som skattebetalarna fick punga ut med under bankkrisen för några år sedan. Vården och skolorna skulle säkert vara tacksamma för att få del av deras generositet.

Tommy Eriksson, Kista

 

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida