[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Riksbanken får inte ens misstänkas 
Av Dagens Industri - 22 juni 2000

Riksbanksledningen gjorde rätt i går. Den beslöt att avstå från de förmånliga personallånen som Nordbanken administrerade. Vice riksbankschefen Villy Bergström hade fått så låg ränta som 2,25 procent på sitt stora åttaåriga bostadslån. Hade han som privatperson tagit samma lån hade räntan legat på 7,35 procent. På ett år gör det en skillnad på 51 000 kronor.
- Bankanställda har ofta förmånliga lån som en tjänsteförmån. Riksbankens anställda har det också genom avtal med Nordbanken. Men det ska inte behöva påpekas att riksbankens direktion har en särställning bland bankanställda.
- Riksbanken direktion sätter räntan, vår ekonomis viktigaste variabel. "Bankernas bank" svarar också för kreditgivningen och säkerhet för andra banker. Alla transaktioner som innebär att en bank får ett krav på en annan bank regleras av riksbanken som av i betalningssystemet.
- Riksbanken har länge slagits för och önskat uppträda oberoende av både riksdag, regering och näringsliv. Förra året trädde också en ny riksbankslag i kraft som underströk och stärkte bankens oberoende.
- Men i alla högtidstal om en oberoende riksbank har det legat en poäng som delar av direktoriet verkar ha förstått först under onsdagen.
- Deras oberoendeskap förutsätter integritet. Och oberoendet gäller inte bara mot politiken, utan också mot andra ekonomiska aktörer. Den olyckliga bindningen till Nordbanken gör att frågetecken lyfts kring det som ska vara riksbankens adelsmärke - den fläckfria integriteten.

Copyright


Brf kommentar

Det torde inta bara vara tjänstemännen vid riksbanken som har förmånliga personallån som administreras av Nordbanken.
- Hur ser det ut hos Högsta domstolen, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt m.fl. rättsvårdande instanser.
- Statsanställda får automatiskt sin låneutbetalning via Nordbanken men på speciell begäran sker betalning via annan bank.
- Misstanken borde kunna uttalas att en och annan domare har privatlån hos Nordbanken eller annan bank på extra förmånliga villkor, som leder till motprestationen att vårda bankens intresse i tvistemål.
- Utrymme för sådana misstankar får inte finnas. Men kan medlemmar i riksbankens direktion uppbära förmånslån utan att själv reagera torde samma sak kunna ske inom domarkåren.
- Under alla omständigheter torde det inom domarkåren finnas många som har privatlån i bankerna och frågan borde då kunna ställas hur det blir med domarens oberoende ställning i bankmål?

Brf redaktionen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida