[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupptalan nytt KO-vapen
Av Jacob Bryntesson och Peter Bratt - Dagens Nyheter - 16 november 2001

Den 1 oktober nästa år införs en ny processordning i Sverige: grupptalan. Ett företag som lurar många människor på små belopp ska då kunna åtalas å samtligas vägnar. "Avsikten är att skrämma oseriösa företag", sa justitieminister Thomas Bodström.

Efter mer än tio års funderande presenterades så den nya lagen om grupptalan av justitieminister Thomas Bodström på torsdagen i regeringshögkvarteret Rosenbad.
   Det har särskilt från konsumenthåll hävdats att konsument- ombudsmannen (KO) borde ges möjligheter att företräda en hel grupp konsumenter inför domstol. Rätten skulle då kunna döma företag som handlat fel att betala ersättning. Genom den nya lagen kommer KO att få denna möjlighet.
   Tidigare har KO endast kunnat vända sig till Reklamationsnämnden som bara kunde komma med rekommendationer, vilka usla företag blankt kunde strunta i.

- För de flesta människor är tanken att gå till domstol främmande. Att processa upplevs som dyrt och riskabelt. Om det bara handlar om små summor är det ingen som ids eller vill ge sig in i en rättslig process, sa justitieministern.
grupptalan.gif (347385 byte)   Det här har givit upphov till en del företag som satt i system att lura många, men på små belopp, genom falska löften eller helt enkelt trasiga produkter. Det kan gälla vad som helst, som alltför dyr bensin på grund av olagliga karteller mellan bensinbolagen eller alltför dyra flygbiljetter eller resor med sämre kvalitet än utlovat i annonserna, och så vidare.
   - Tanken är att en grupp människor med gemensamma fordringsanspråk ska kunna vända sig till en domstol via en advokat. Om domstolen finner att grupptalan är den bästa formen så blir det en gemensam process för alla.
   - Det är tre grupper som kan ta initiativ. Det kan vara samhället i form av myndigheter, KO, Naturvårdsverket, det kan vara organisationer, kanske främst konsument- och miljöorganisationer, och det kan vara enskilda människor.

Det senaste året har en princip ändrats i lagförslaget, som nu lämnas på remiss till Lagrådet, och det är principen om vilkas talan som ska föras.
   - Från början var avsikten att man måste anmäla om man inte ville att någon ska processa på ens vägnar, men jag tycker det är rimligt med den motsatta principen, det vill säga man måste genom en aktiv handling visa att man vill delta. Man måste skicka ett brev eller ett meddelande av något slag för att säga att man har drabbats på något sätt, sa Thomas Bodström.
   Ställföreträdande KO Marianne Åbyhammar är kritisk till att man måste meddela sitt deltagande för att omfattas av skadeståndet.
   - Alla som är drabbade och inte aktivt anmäler sig ur gruppen bör omfattas av en sådan här dom. Människor kan vara tveksamma till att aktivt ta ställning. Och erfarenheter från andra länder visar att skadan beskrivs mer riktigt om man utgår från hela gruppen som kan vara drabbad.
   Men grupptalan kommer ändå att innebära utökade möjligheter för KO. Tidigare har de bara kunnat driva sådana fall i Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut inte är bindande utan bara rekommen- dationer.

Peter Bratt
peter.bratt@dn.se
08-738 20 23
Jakob Bryntesson
jakob.bryntesson@dn.se
08 738 15 36

Dagens Nyheter
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida