[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Att finna en domares extraknäck
Av Fredrik Laurin - Scoop - No 4 1997

Att våra högsta domare sitter i skiljenämnder är ingen nyhet, inte heller att de tar andra sidouppdrag. Men att en tredjedel av Högsta Domstolens ledamöter dubblerar sin lön på sidouppdrag visste inte ens HD:s ordförande Anders Knutsson. Att nästan alla de högsta domarna tjänat 100 000 eller mer vissa år, men helt struntat i reglerna att rapportera sina extrauppdrag blev en obehaglig överraskning för justitieministern. Än mer så att domarna dömer i mål där deras privatintressen är representerade.

Läs vidare komplett artikel under. http://www.fgj.se/index.php?menu=005,008.

Scoop
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida