[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stämma banken och få rätt, är det möjligt?

Att bankerna har gjort sig skyldiga till omfattande brott mot bank- och avtalslagar råder det inget tvivel om. Därifrån är steget stort att stämma banken och än större att bli tilldömd ersättning i tvist med bankerna. Frågan kan ställas om det råder någon form av tyst uppgörelse mellan domstolar och bankerna då det oftast döms till bankernas fördel? Är vi alla lika inför lagen? Ses bankerna som myndigheter, vars villkor är lag för kunden och domstolarna?

Vi måste utgå från att domstolarna förhåller sig neutrala och att vi är alla lika inför lagen. Däremot råder det orättvisa mellan banken och den enskilde kunden när det gäller att hävda sina intressen och försvara sig i rättssalen. Banken förfogar över obegränsat kapital för att bekämpa den egna kundkretsen, medan den drabbade kunden har fått sin ekonomi slagen i spillror - av just banken.

Med obegränsat kapitalet till förfogande kan bankerna anlita advokaterna från dyra fina gatan, vilka ser mer till plånboken än till lagboken. Osanningar blir snabbt sanningar, vilka bankkunden skall bevisa är osanningar och detta kostar tid och pengar. När banken inte kan försvara sig med kapital och osanningar tillgrips nästa dimension - tiden. Genom att draga ut rättsprocesserna i tiden lyckas bankerna trötta ut även den mest uthållige kunden.

De flesta rättsprocesserna mot bankerna sker i det tysta. Massmedia tar endast upp de mest graverande fallen och bankdirektörerna går fria trots mycket grova försummelser och i många fall misstänkta bedrägerier och förskingringar.

Den enskilde medborgaren och privatpersonen har mycket liten chans att hävda sig mot bankerna genom stämning om inte speciella omständigheter föreligger. Dessa omständigheter ligger inte enbart i själva grunden utan än mer hur rättsprocessen förs och vem som för kundens talan d.v.s. det juridiska ombudet.

Hur skall ett ombud kunna föra en kunds talan mot en bank om samma ombud eller byrån han representerar samtidigt inkasserar feta advokatarvoden från bankerna i andra tvistemål mot bankkunder. Valet av ombud blir därför en nyckelfråga.

Om nu inte advokaterna från dyra fina gatan kan anlitas, vilka i och för sig kan vara kunniga inom bankområdet, då kommer nästa fråga, hur finner man ett kunnigt ombud som behärskar bankvärldens villkor, regler och lagar? Frågorna är många när man står inför avgörandet att stämma banken eller inte.

Lägger vi därtill de knappa resurser som finns hos polis, åklagare och domstolar då ser det mörkt ut för den enskilde bankkunden att hävda sina intressen. Detta är bankerna medvetna om och bemöter stämningar med en axelryckning.

 

Även om man anser sig ha rätt är det inget som säger att man får rätt och det gäller därför att vara ytterst kritisk innan man ger sig in på äventyret att stämma en bank.

För att undvika de mest elementära misstagen har BRF bett juristen Staffan Kauttmann att sammanställa tio punkter att beakta i samband med stämning av banken.

   Juristens tio råd vid tvister med banken


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida