[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rättsvidrig uppsägning av lån

Under goda tider lånar bankerna med glädje ut kapital. När tiderna blir sämre drar de öronen åt sig och säger upp lånen. För att uttrycka det med andra ord - när solen skiner sträcker de fram paraplyet och när regnet faller drar de det tillbaka.

Under slutet av 80-talet försatte bankerna sig i en ohållbar situation genom att låna ut sitt kapital till uppblåsta fastighetsaffärer. När bubblan sprack gjorde bankerna omfattande förluster. Snabbt nåddes en gräns där bankernas kapitaltäckningsgrad inte uppfylldes och likvidationen var nära om inte staten hade ryckt in. Ett stort antal kunder offrades på finanskrisens altare.

Bankerna löste sin akuta situation genom att säga upp lån eller icke förlänga dem. Tusentals och väletablerade och seriösa företag fick sina lån rättsvidrigt uppsagda utan grund och konkursen blev ett faktum. Mödosamt uppbyggda företag slumpades bort och bankernas panikartade agerande torde ha resulterat i att minst 15 000 företag försattes i konkurs och minst 250 000 anställda förlorade sin jobb.

Bankerna tog ingen hänsyn till de villkor som gällde för uppsägning av krediter enligt vare sig svensk lag eller EU’s grundläggande rättsregler.

Bankerna har inte rätt att säga upp ingångna låneavtal med mindre än att de kan bestyrka att ställda panter har försvagats. Det är inte kunden som har denna bevisbörda, utan det är bankerna. Se vidare Bankerna har bevisbördan i rätten.

Bankerna har snabbt återfått sin goda lönsamhet trots de stora förlusterna och bankdirektörerna slår sig nu för bröstet för sina prestationer. Att den positiva utvecklingen delvis är ett resultat av oseriösa räntemarginaler dessutom på senare realisation av intagna panter talas det tyst om.

De som drabbades är utblottade och saknar alla möjligheter att ställa några krav på bankerna för deras rättsvidriga agerande.

Bankrättsföreningen är intresserad av att komma i kontakt med bankkunder som drabbats av rättsvidrig uppsägning av lån. Det förekommer fall där bankernas rättsvidriga agerande är så uppenbart att rättelse kan komma till stånd utan segslitna rättsprocesser.

Bankrättsföreningen söker också fall där bankerna uppenbart överskridit gränserna för god banketik och moral för att redovisa som varnande exempel på Internet. .

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen mot bankerna.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida