[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna struntar i domstolarna !
Av Mats Lönnerblad - 23 juni 2000

Alla storbanker, gemensamt ansökt om att få upprätta ett register, med varning för de kunder som kan anses vara misstänkta banditer och penningtvättare. Ärendet har redan tidigare prövats i de lägre rättsinstanserna och av Datainspektionen som alla sagt nej till upprättandet av ett sådant register. Den 11 oktober 1999 sade även regeringsrätten nej.

- Det register som bankerna ansökt om att få upprätta, och där regeringsrätten slutligen sagt nej, har emellertid funnits ända sedan 1987. Registret som bankerna upprättat i samarbete med Säpo används sedan dess flitigt av storbankerna. Många misstänkta bankkunder telefonavlyssnas Andra anklagas i registret, för grova ekonomiska brott, som de bevisligen inte begått.

- I registret, som jag tagit del av vid flera tillfällen, blandas friskt mellan bankernas kunder och verkliga skurkar och mördare. Misstänkta bankkunder som t o m blivit friade i rätten, finns även upptagna i registret. Flera kända personer med höga positioner och ämbeten, figurerar i registret, i mindre smickrande sammanhang.

- Redan avlidna personer som påstås gjort sig skyldiga till brott finns också med. Registret som är upprättat i strikt bokstavsordning omfattar både bankernas bolagskunder och privatpersoner, med både namn, personnummer, bolagsnummer mm.

- Bankernas register, cirkulerar i dag både inom och utanför bankerna. De oskyldiga människor som finns i registret, och som står anklagade för grova ekonomiska brott har ingen möjlighet att försvara sig, eftersom registret officiellt inte existerar.

- Men många bankkunder, både bolag och privatpersoner, som haft ekonomiskt samröre med personer som förekommer i registret, fick under den svenska bankkrisen ( 1987 – 1993 )  sina krediter uppsagda och blev ekonomiskt utblottade, utan att förstå varför.

- Den nya lagen om penningtvätt, som infördes vid halvårsskiftet 1999, betyder också att ingen längre ifrågasätter bankernas hemliga register, trots att alla rättsinstanser slutligen sagt nej till upprättandet av registret och trots att många uppgifter som förekommer i registret är både kränkande och osanna.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida