[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Gör läxan Bo Lundgren !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 1 december  2001

Moderaternas partiledare Bo Lundgren uppmanar ärkebiskop KG Hammar att avgå i Dagens Nyheter ( DN ) den 28.11. bara för att han protesterar mot bombningarna i Afghanistan, vilket enligt Bo Lundgren är att bedriva vänsterpolitik.

Enligt Lundgren betyder KG Hammars humanitära inställning till såväl bombningen av oskyldiga offer i Afghanistan som hans inställning till globaliseringens nackdelar, är att bedriva "opinionsbildning med tydlig slagsida".

Bo Lundgren hävdar också att "KG Hammars inställning är anpassad efter en värld där det inte finns något behov av att skydda människor mot onda krafter". Det är så man häpnar när man läser artikeln. Enligt mitt förmenande är det fler präster än KG Hammar, som reagerar mot både bombningen och globaliseringens avigsidor, vilket de också har full rätt att göra i ett demokratiskt samhälle utan att för den delen behöva avgå från sina ämbeten eller att behöva bli utsatta för våldsam kritik, av Moderaternas partiledare.

Min uppfattning är att varje människa måste få ha rätt att uttrycka en åsikt. Den rätten måste också få gälla präster. Medan Bo Lundgren agerar politiskt, uttrycker prästerna bara humanistiska åsikter, vilket dom också har sin fulla rätt att göra ! Att vara mot krig betyder inte att man är för terrorism, som Bo Lundgren tycks tro.

Det är också stor skillnad på ett teoretiskt resonemang och praktiskt handlande. KG Hammar har inte på något sätt försökt blanda sig i kriget mellan USA och terroristerna i Afghanistan, mer än att han framfört sina åsikter vad han anser om det sättet kriget förs på.

Min uppfattning är således att det är Bo Lundgren som borde avgå och inte KG Hammar. Orsakerna till att Bo Lundgren snarast bör entledigas som partiledare har jag som skribent i finansrätt under åtskilliga år framfört i både riks - och lokalpress.

Det beror på Lundgrens inblandning i den svenska bankkrisen där Sverige under den f d bankministern Bo Lundgren införde "planekonomi" i Sverige 1991 - 1994 genom att tillåta nedvärderingen av alla Sveriges fastigheter med mellan 50 - 70 %, samtidigt som Lundgren tillät bankerna att säga upp krediterna för 60.000 friska företag, vilket orsakade en permanent arbetslöshet i Sverige för ca 400.000 människor !

De onda krafter som Lundgren talar om i artikeln som vill krossa vår rätt att leva i frihet, utgjordes under bankkrisen av bankministern själv. KG Hammar har i sitt praktiska handlande enligt mitt förmenande, aldrig gjort en fluga förnär.

Den kris som Sverige för närvarande befinner sig i beror således på Bo Lundgren och hans gelikars agerande under bankkrisen som ökade på den svenska statsskulden med astronomiska ettusen miljarder, plus ränta !

Därför borde Lundgren sluta att tala om vänstervridning hos andra, när han själv agerat på ett "vänstervidrigt sätt" som allvarligt skadat Sveriges framtid. Han själv såg ju till att äganderätten kränktes i strid mot både den svenska avtalsrätten och Europakonventionen, som numera också ingår i den svenska lagstiftningen, på ett sätt som inte ens Vänsterpartiet aldrig skulle komma på tanken att göra.

För de allvarliga lagbrott som Bo Lundgren begick under den svenska bankkrisen, när Lundgren var bankminister bör han i likhet med partikollegan Carl Bildt således omgående ta konsekvenserna, genom att snarast avgå som partiledare för Moderaterna !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida