[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Skuldtyngt Sverige kan gå i statskonkurs
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 december  2001

Liksom Sverige har Argentina en stor statsskuld. För att rädda Argentina från konkurs har landet begärt att IMF skall bidraga med 14 miljarder kronor för att landet skall kunna amortera på sin statsskuld. IMF vägrar med hänvisning till att landet inte gör tillräckligt för att sanera landets ekonomi.

För Sveriges vidkommande ser situationen nästan lika dyster ut för framtiden. Staten har redan tvingats använda sig av 245 miljarder av pensionärernas pengar för att kunna betala ränta på Sveriges enorma statsskuld på mer än ettusen miljarder kronor som uppkom genom den svenska bankkrisen. Det var då som krisbankerna tilläts överleva på bekostnad av 60.000 friska företag, som fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan, av de svenska krisbankerna.

Genom den ekonomiska åtstramningen som skett överväger Sverige nu att låta bli att amortera på den svenska statsskulden nästa år.

I jämförelse med Argentina är Sveriges statsskuld per capita astronomisk .Bara räntan på statsskulden uppgår till mellan 70 - 80 miljarder kronor, per år. De pengar som förfaller till betalning den 19 december i Argentina är förhållandevis låg på "bara" cirka 10 miljarder kronor. Argentina har en statsskuld som är 132 miljarder dollar (ca 1380 miljarder kronor). Vilket motsvarar 3666 dollar per person, vilket är mindre än vad varje svensk är skyldig eftersom vi är bara ca 8 miljoner mot Argentinas ca 36 miljoner invånare.

Frågan som jag då måste ställa mig är vad Sverige gör för att komma till rätta med sin egen ekonomi. Hittills har man inte gjort någonting. Förutom att konsekvent höja de olika skatterna. Närmast på tur står fastighetsskatten som beräknas höjas med ca 25 % nästa år.

Konsekvenserna är uppenbara. Utlandsförsäljningen av svenska företag ökar lavinartat. Under bara en tioårsperiod har utlandsägandet i svenska företag ökat från 9 till 43 %. Många svenska företag väljer också att flytta utomlands. Som en direkt konsekvens ökar åter arbetslösheten. Nyföretagande har aldrig varit lika lågt som nu.

Det verkar t o m som svenska staten inte bryr sig om ifall företagen lämnar Sverige. Senaste exemplet är statliga Nutek som delar ut pengar till företag som vill flytta produktionen från Sverige till andra länder. Och nyligen beslutade den socialdemokratiska kongressen att i stället för att satsa på entreprenörer och företagare, ytterligare öka arbetstillfällena inom den tärande offentliga sektorn.

Precis som i Argentina strömmar miljardbelopp ut från Sverige från ängsliga svenska investerare som inte vill riskera att se sina pengar konfiskeras. Genom att Sverige är medlem i den Europeiska Unionen finns det heller ingen som kan hindra svenskar från att investera sina pengar i andra EU-länder. Argentinarna får numera inte föra ut mer än 250 US-dollar och högsta tillåtna reskassan i kontanter är tusen dollar.

Argentina försöker nu desperat devalvera sig ifrån sina problem. Vilket i så fall bara ytterligare kommer att medföra att de lån som är satta i dollar skulle bli ännu svårare att betala. Den medicinering som Argentina nu försöker tillämpa, försökte Sverige också använda sig av under 70-och 80-talet, vilket inte ledde till något annat resultat att den svenska kronan ytterligare försvagades med cirka 30 %.

Skall Sverige någonsin komma ur sin allvarliga knipa måste regeringen åter börja prioritera företagsamheten i landet. Det är något som vare sig den socialdemokratiska regeringen eller den borgerliga oppositionen verkar ha förstått !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida