[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Slutna sällskap och nätverk
Av Mats Lönnerblad - 7 april 2001

Min egen uppfattning är att slutna sällskap i Sverige som Rotary eller Svenska Frimurare Orden inte gör någon skada, så länge reglerna för att vara medlem följs av medlemmarna. Många ordenssällskap mycket att erbjuda för utvecklingen av den enskilde individen.

Jag har således inte personligen haft anledning att rikta någon kritik mot Rotary, vars många olika klubbar både i Sverige och utomlands varje vecka bjuder på intressanta och spännande föredragshållare i intressanta frågeställningar, eller mot den Svenska Frimurare Orden som i Sverige endast tillåts vara ett religiöst sällskap som satsar på den personliga utvecklingen och de andliga aspekterna.

Totalitära stater reagerar däremot starkt mot slutna sällskap som både Frimurarna och Rotary. I det gamla Sovjetunionen fanns inte Rotary tidigare. Frimureriet var också förbjudet. Hitler förföljde och torterade Frimurarna när han kom åt. Det gjorde även Mussolini när han hade makten i Italien.

Det är först när dessa nätverk utnyttjar sin makt i det tysta för att uppnå politiska syften i strid med sällskapens skrivna regler som man bör och måste reagera. På Bankrättsföreningens hemsida förekommer kritik mot både Rotary och Frimurarna. Vare sig jag eller den övriga styrelsen kan bedöma om denna kritik är berättigad. Men eftersom vi betraktar hemsidan som öppen för alla åsikter publicerar vi ändå denna kritik.

Slutna sällskap kan också vara någonting helt annat. Jag betraktar både Nordbankens tidigare och nuvarande styrelse som "ett slutet sällskap" och även Nordbankens ledning som ett slutet sällskap. I finanskrisens efterdyningar som vi nu upplever, vägrar både styrelsen och ledningen i dessa slutna sällskap att ta ansvar för vad banken tidigare ställt till med.

Den Moderata Partiledningen betraktar jag också som "ett slutet sällskap". Det var Moderaternas partiledning med Carl Bildt och Bo Lundgren i spetsen som beslutade om att krisbankerna inte längre behövde följa lagen under bankkrisen, och att krisen skulle betalas av företagen och hela svenska folket, i stället för av bankerna som skapade krisen.

Det var också den Moderata Partiledningen som kollektivt beslutade om att bankerna skulle få ersättning för de höjda räntorna under bankkrisen, och att företagen skulle hållas ovetande om när räntorna skulle höjas till astronomiska 500 % .

De domare som samarbetar med bankerna på ett rättsvidrigt sätt med den förre Lagmannen Carl-Anton Spak i spetsen, betraktar jag också som "ett slutet sällskap." Jag tror inte att alla domare är medvetna om vilka domare det är som samarbetar med bankerna. Och även om jag redan i dag känner till många av de övriga domare som också tillhör detta slutna sällskap, vill jag inte avslöja alla dessa innan jag har tillräckliga bevis.

Slutna nätverk eller sällskap vilken form det än är frågan om kan således vara på både gott och ont. Makt och politik som utövas i ont uppsåt eller för att gagna otillbörliga politiska syften är således något ont, som måste beivras i vilket nätverk eller sällskap det än förekommer.

Handen på hjärtat alla Rotaryaner, Frimurare och övriga sällskapsvänner hur många av er har ett rent samvete ? Har ni inte vid något tillfälle utnyttjat era nätverk för egna vinning och på andras bekostnad ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida