[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bo Lundgren sköt företagen i sank
Av Mats Lönnerblad - 7 maj 2001

Det goda som han vill, det gör han inte. Men det onda som han inte vill, det gör han ! ( Fritt efter Aposteln Paulus )

"Bo Lundgren är den enda vettiga partiledaren i Sverige med en ny vision om hur Sverige med alla sina problem kan komma på fötter i framtiden. Lyssna och lär !" uppmanar mig signaturen "Calle" apropå mitt inlägg på Svd nätdebatt den 19 april 2001 om Moderaternas partiledare Bo Lundgrens agerande under bankkrisen och att Bo Lundgren inte vill erkänna sina misstag.

Inlägget finns inte med på BRF debatt, eftersom "Calle" inte vill tala om vad han heter. Men det korta inlägget citeras i sin helhet i ledaren.

Jag lyssnar gärna på vad både Calle och Lundgren har att säga, men varför skall jag inte få klaga på Bo Lundgrens agerande under bankkrisen ( 1987 - 1993 ) när han i sin egenskap av "bankminister" godkänner åtgärder, som han tillsammans med den f d partiledaren Carl Bildt, egentligen borde ställas inför riksrätt för !

Att godkänna nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %, som i praktiken innebar "planekonomi" för hela den svenska fastighetsmarknaden under slutet av bankkrisen 1991 -1994, har jag ingen förståelse för, eftersom det fick förödande effekter för alla skötsamma fastighetsägare som plundrades på alla sina tillgångar av krisbankerna, och fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan.

Inte heller kan jag förstå varför Bo Lundgren i sin egenskap av "bankminister" inte såg till att någon ordentlig utredning gjordes kring när Gota Bank och Nordbankens egentliga obeståndssituation inträffade. Som bankminister valde Bo Lundgren att försvara bankernas brott, i stället för att försvara alla företagare som drabbades !

Nordbankens redovisning till Bo Lundgren om bankens verkliga kapitalbehov var ju grovt missvisande. Den dåvarande VD:n i Nordbanken begärde drygt 5 miljarder, men i själva verket behövde Nordbanken 25 miljarder redan 1991 eftersom banken var på obestånd redan den 1 februari 1990 !

Bo Lundgren tillät också krisbankerna att säga upp krediter för sina kunder "som inte passade in i krisbankernas portfölj." Genom detta förfarande gick 60.000 företag i konkurs alldeles i onödan och den svenska statsskulden ökade med astronomiska 1.000 miljarder. Företagen tröttnade på Sverige och väljer nu att flytta utomlands !

Det är viktigt att skilja på den politiska retoriken och vilka handlingar som begås. Det är först när ett parti befinner sig i regeringsställning, som partiet behöver ansvara för sina handlingar. Genom att Moderaterna valde Bo Lundgren till sin nye partiledare valde man en person som är direkt delansvarig till den största rättsskandalen i Sveriges historia !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida