[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Att ha och inte ha
Av Mats Lönnerblad - 15 maj 2001

Kyrkoherde Stefan Risenfors i Mölndal har fått nog. I en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter ( DN den 13.5. ) går han till storms mot att svenskarna har fått det så mycket sämre. Men eftersom han inte riktigt kan förklara varför, kan det vara på sin plats med en förklaring vad som har hänt, och som gjort att hela det svenska välfärdssystemet bit för bit blivit nedmonterat.

Inspirerad av Roy Anderssons film "Sånger från andra våningen" säger han till DN att man borde ordna en tribunal om samhällsutvecklingen. En "haveriutredning" om vart det svenska välfärdssamhället tog vägen. Där skulle ansvariga politiker, fackföreningsrepresentanter , näringslivsföreträdare med flera öppet kunna diskutera vad som har hänt med Sverige.

Diskussionen vad som hände i Sverige under 80-talet och i början av 90-talet förtjänar sin plats i samhällsdebatten. Förändringarna i det svenska näringslivet har varit stora och djupgående. Svenska kronan har försvagats. Både de direkta och indirekta skatterna har ökat dramatiskt. Arbetslösheten har blivit ett gissel för allt fler, och de svenska företagen flyttar utomlands.

Vad som hände under 80-talet var att politikernas vårdslösa ekonomiska politik ledde fram till att Sverige började spekulera i stället för att producera. I samband med överlämnandet av budgetpropositionen i år, har såväl facket som socialdemokraterna öppet erkänt sin skuld i detta skeende.

Men fortfarande har vare sig den moderatledda regeringen 1991 - 1994 tagit på sig något ansvar för vad som inträffade under den borgerliga regeringen, när den f d "bankministern" Bo Lundgren nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 % och den f d Statsministern Carl Bildt tillät bankerna att säga upp krediterna för friska företag.

Kyrkoherde Stefan Risenfors hävdar i artikeln att sann kristendom är en motståndsrörelse. Han anser att samhället har vridits så mycket åt höger och att ultraliberala värderingar har tagit över och att Mammon styr och genomsyrar det mesta.

Det är riktigt att det i dag är Storkapitalet och Mammon som styr Sverige. Men kanske inte riktigt på det sättet som Risenfors föreställer sig. Att krisbankerna tilläts plundra friska företag har inte så mycket med ultraliberala värderingar att göra. Snarare med att den moderatledda regeringen tillät krisbankerna att plundra svenska företag, på allmänhetens och företagarnas bekostnad.

Den rövarekonomi som inleddes i Sverige under den svenska bankkrisen 1987 - 1993 har haft ett högt pris. 60.000 företag försvann alldeles i onödan. Den svenska statsskulden ökade dramatiskt med 1.000 miljarder plus ränta. Orsaken till det onda som Risenfors frågar efter ligger således i att man tror att det är politiker och inte företag som kan skapa välfärd. När företagen försvinner så försvinner också hela tryggheten och välfärden. Det är vad Sverige just nu får uppleva.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida